Лист від 24 червня 2014 року, № ЦЗМ-12/1155

«На виконання наказу Укрзалізниці від 17.06.2014 № 297-Ц/од «Про утворення робочої групи», з метою підготовки до розгляду питання утримання чисельності працівників на обсяги виконуваних робіт зобов’язую начальників залізниць та головних управлінь:

1. Провести аналіз утримання чисельності працівників залізниць по господарствах у розрізі структурних підрозділів із залученням працівників профспілкових організацій відповідних рівнів згідно з формами, що додаються.

2. Підготувати пропозиції до заходів щодо оптимального використання трудових ресурсів з урахуванням автоматизації робочих місць, зміни технологій роботи, підвищення продуктивності праці тощо.

Узагальнену інформацію надати через Головне управління охорони і організації праці до 7.07.2014 р. Інформацію головних управлінь узгодити з заступниками Генерального директора згідно з розподілом обов’язків. Інформацію залізниць та структурних підрозділів узгодити з відповідними комітетами профспілки.

В. о. Генерального директора Укрзалізниці В.О. Жураківський».