Голові СПО об’єднань профспілок
ОСОВОМУ Г.В.

Шановний Григорію Васильовичу!
У Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці розглянуто Ваше звернення до Голови Верховної Ради України Турчинова О.В. щодо недопущення прийняття законодавчих актів, що звужують трудові права людини праці, поширюють бідність, а також сприяння виконання зобов’язань України, що передбачені Конвенціями Міжнародної організації праці та Європейської соціальної хартії (переглянутої), при прийнятті будь-яких рішень парламентом України.
Комітет поділяє Вашу стурбованість соціально-економічною ситуацією в країні та підтримує активну позицію профспілок у питаннях захисту соціально-трудових прав та інтересів працівників, про що неодноразово зазначалося як у листах до профспілкових організацій та об’єднань, так і особисто Головою Комітету Цибенком П.С. на різноманітних заходах з обговорення соціально важливих питань, зокрема, на Всеукраїнському форумі профспілок «За гідну працю і добробут людини» та під час зустрічі з представниками Федерації профспілок України у стінах парламенту 15 жовтня 2014 року.
Стосовно порушених питань Комітет також вважає за необхідне зазначити наступне.
Зважаючи на задекларовані на державному рівні прагнення України до євроінтеграції, Комітет вбачає нагальну необхідність консолідації дій усіх гілок влади, профспілок та роботодавців у напрямі вдосконалення законодавства, усунення бюрократії та корупції, зміни фіскальної політики з метою запровадження в Україні європейських стандартів життя та соціальних цінностей.
Одним із основних пріоритетів діяльності в цьому напрямку має бути економічно обґрунтоване підвищення розмірів заробітної плати шляхом, зокрема, запровадження європейських стандартів оцінки вартості робочої сили і створення прямого зв’язку формування заробітної плати з рівнем складності та кваліфікації праці, професійної освіти працівника, економічними результатами господарської діяльності, попитом та пропозицією ринку праці, необхідними енергетичними витратами, а також збільшення державних соціальних гарантій у сфері оплати праці, як важливих економічних чинників, що впливають на формування ціни робочої сили, продуктивність праці, споживчий попит тощо.
Важливим в цьому сенсі є також вирішення проблеми щодо критично низького рівня оплати праці працівників бюджетних галузей охорони здоров’я, освіти, науки, культури, нижчої та середньої ланок органів державного управління, що є однією з вагомих причин відтоку висококваліфікованих спеціалістів з даних галузей, а відтак негативно впливає на перспективу їх подальшого розвитку та модернізації. На необхідність суттєвого підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери Комітет неодноразово звертав увагу Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України у своїх листах з приводу численних звернень громадян з даного питання, рекомендаціях при здійсненні контрольної функції, а також у рішеннях з розгляду законопроектів, зокрема тих, якими відтерміновувалося набрання чинності Законом України «Про державну службу» № 4050-VI від 17 листопада 2011 року, про Державний бюджет України на відповідний рік та інших.
Прикро констатувати той факт, що неодноразові спроби Комітету зрушити з мертвої точки вирішення вже хронічної для України проблеми порушення строків виплати заробітної плати, в тому числі шляхом вдосконалення механізму компенсації працівнику тих втрат, яких він зазнає в результаті недотримання його конституційних прав, не знаходять належної підтримки як у Кабінеті Міністрів України, так і більшості народних депутатів України кількох останніх скликань Верховної Ради України. Зокрема, прикладом ігнорування проблеми порушення трудових прав працівників є той факт, що 2 липня 2014 року поданий народними депутатами України Симоненком П.М. і Цибенком П.С. проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення пені у разі невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати, або її затримки (реєстр. № 2547) під час його розгляду Верховною Радою України в другому читанні не був підтриманий та вважається відхиленим.
Разом з тим, стрімке подорожчання життя останнім часом – зростання цін на медикаменти, продукти харчування, непродовольчі товари, а також тарифів на житлово-комунальні та інші послуги, стимулює зростання рівня та кількості бідних серед працюючих і створює загрозу для економічної та соціальної стабільності в країні.
У цьому контексті слід відмітити неодноразовий аналіз Комітетом практики застосування законів України «Про індексацію грошових доходів населення» та «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» (останній розгляд на засіданні 4 червня 2014 року) з метою визначення стану дотримання вимог законодавства у цій сфері правовідносин, необхідності змін деяких їх положень, обумовлених потребою як вдосконалення чинного механізму, так і запровадженням нових підходів, та напрацювання низки відповідних рекомендацій Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України.
Крім того, на своєму засіданні 15 січня 2014 року Комітет опрацював та схвалив рекомендації проведеного семінару на тему: «Нові підходи в політиці подолання бідності в Україні» (за сприяння Інституту соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України).
Кабінету Міністрів України рекомендовано запровадити цілу низку заходів, пов’язаних з упередженням глобального поширення бідності на території України. Зокрема, це стосувалося внесення проектів законів про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування, затвердження Загальнодержавної програми розвитку соціального житла, внесення доповнень до Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року додатковими заходами щодо подолання бідності, в частині зниження бідності працездатного населення.
Також Комітет рекомендував міністерствам освіти і науки, соціальної політики, охорони здоров’я України посилити державний контроль за якістю та доступністю медичної допомоги, лікарських засобів і виробів медичного призначення та їх ціноутворенням, опрацювати питання щодо посилення адресності надання пільг окремим категоріям громадян, забезпечення впровадження інноваційних та інформаційних технологій навчання у загальній освіті, а також цілий комплекс заходів, що стосуються погашення заборгованості з виплати заробітної плати, її зростання та виведення з тіні.
В той же час, даними рекомендаціями ініційовано проведення парламентських слухань у Верховній Раді України на тему: «Політика подолання бідності в Україні» (квітень 2015 року). На жаль, до цього часу зазначена Постанова залишилась не розглянутою парламентом.
Стосовно позиції Комітету в питаннях останніх законодавчих ініціатив у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування слід зазначити, що за дорученням Голови Верховної Ради України Турчинова О.В. Комітет на своїх засіданнях 16 вересня та 7 жовтня поточного року розглянув проект Закону України «Про реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці» (реєстр. № 5080), поданий Кабінетом Міністрів України, та проект Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (реєстр. № 5111), поданий народним депутатом України Шевчуком О.Б.
Члени Комітету звернули увагу на те, що запропоновані Урядом та представниками сторони роботодавців законодавчі ініціативи спрямовані на руйнування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка базується на принципах самоврядності та паритетності управління і за 16 років свого існування зарекомендувала себе як ефективний механізм соціального захисту громадян. Крім того слід зазначити, що урядовим законопроектом передбачено також надання безмежних повноважень Уряду самостійно керувати неприбутковими позабюджетними організаціями. До того ж, зазначені законопроекти не узгоджено з іншими сторонами соціального діалогу, як того вимагають Закон України «Про соціальний діалог в Україні» та Генеральна угода. За результатами розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України не підтримувати зазначені законопроекти.
Верховна Рада України під час розгляду на своєму засіданні 16 вересня 2014 року не підтримала законопроект № 5080 і не включила його до порядку денного п’ятої сесії. На даний час законопроект вважається відхиленим.
Варто також відмітити, що Комітет неодноразово звертався до Кабінету Міністрів України з проханням вирішити питання щодо здійснення своєчасного перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та інвалідам праці за 2014 рік, а також до Президента України з проханням не допустити руйнації системи загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Комітет займає активну позицію і в питаннях законодавчого врегулювання сфери зайнятості населення.
Про необхідність удосконалення Закону України «Про зайнятість населення» свідчить низка розроблених членами Комітету законопроектів, зокрема: про внесення змін до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» (реєстр. № 2883), поданий народним депутатом України Сухим Я.М., яким пропонується закріпити нові механізми стимулювання роботодавців щодо створення нових робочих місць для подальшого працевлаштування на них молоді, яка вперше шукає роботу; про внесення змін до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» (реєстр. № 2770), поданий народними депутатами України Розенком П.В. та іншими, який змінює порядок фінансування громадських робіт, тобто пропонує фінансувати їх як за рахунок місцевих бюджетів, так і за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття без дотримання вимоги паритетності. Вказані законопроекти на сьогодні очікують свого розгляду в парламенті.
Слід згадати і прийнятий Верховною Радою України 22 липня 2014 року у другому читанні та в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Цей Закон повертав існуючу до 1 січня 2013 року систему управління у сфері зайнятості населення, яка була розбалансована внаслідок непослідовних рішень попереднього Уряду. Проте, 21 червня 2014 року Президент України повернув Закон з пропозицією відхилити його. Нажаль, парламент не подолав вето Президента, у зв’язку з чим Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» було відхилено.
Повідомляємо також, що народних депутатів України – членів Комітету ознайомлено з викладеними у зверненні вимогами, а Резолюцію учасників Всеукраїнського форуму профспілок «За гідну працю і добробут людини», що відбувся 7 жовтня 2014 року, надіслано до Кабінету Міністрів України для розгляду та відповідного, реагування.
Про результати її розгляду буде поінформовано додатково Кабінетом Міністрів України.

З повагою
Голова Комітету – П.С.Цибенко