Прем’єр-міністру України
М.Я. АЗАРОВУ

Шановний Миколо Яновичу!

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р., № 1191-р «Деякі питання управління вищими навчальними закладами» передбачається передача до 1 січня 2012 року навчальних закладів, які перебувають у сфері управління Мінінфраструктури до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.
Вважаємо таке рішення необґрунтованим і таким, яке може спричинити негативні наслідки для діяльності залізничного транспорту та економіки України в цілому.
Перебування вищих навчальних закладів у сфері управління транспортної (залізничної) галузі обумовлено необхідністю надійного функціонування залізниць. За багато років створено систему взаємозв’язків між підготовкою кадрів, науковим супроводженням функціонування галузі і виробництвом, яка довела свою економічну ефективність. Адже для підготовки фахівців, проведення наукових досліджень потрібні не тільки навчально-матеріальна база навчальних закладів, а й матеріальна база та устаткування підприємств галузі, що може бути забезпечено за умови, коли навчальні заклади є складовою частиною галузі. Така система існує майже в усіх країнах світу, які мають розгалужену мережу залізничного транспорту.
Щорічно на підприємствах галузі, у метрополітенах, на промисловому залізничному транспорті працевлаштовуються близько 90 % випускників, які навчалися за державним замовленням.
Процес перевезень залізничним транспортом завжди був пов’язаний з високим ризиком матеріальних збитків і людських втрат, що вимагає якісної підготовки фахівців, для якої потрібні не тільки навчально-матеріальна база навчального закладу, а й матеріальна база та устаткування підприємств галузі.
Зважаючи на стратегічну ціль залізничного транспорту – інтеграцію у європейську транспортну систему, для створення в Україні європейської моделі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників залізниць, забезпечення залізничного транспорту висококваліфікованими фахівцями, науковим супроводженням розвитку залізничного транспорту навчальні заклади залізничного спрямування мають бути залишені у сфері управління транспортної (залізничної) галузі.
Не менш важливим є і соціальний аспект – при переході навчальних закладів в інше міністерство викладачі і студенти позбавляються певних соціальних гарантій за Галузевою угодою. Це неодмінно призведе до підвищення соціальної напруги й хвилі обурення як в трудових колективах залізниць, так і серед студентської молоді та викладачів галузевих навчальних закладів.
Тому Рада профспілки звертається до Вас із пропозицією переглянути рішення щодо передачі до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України навчальних закладів залізничного спрямування та вжити заходів для їх збереження у сфері управління Мінінфраструктури. В цій позиції ми солідарні з Укрзалізницею та Мінінфраструктури і вважаємо неприпустимим передачу навчальних закладів залізничного транспорту до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

З повагою

В.М. ТКАЧОВ,
Голова Федерації профспілок
транспортників України,
Голова профспілки залізничників
і транспортних будівельників України