Про обмеження в діяльності Укрзалізниці та підприємств залізничного транспорту, що реорганізовуються

«Відповідно до статті 3 Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства загального користування» та у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р., № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця»
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам структурних підрозділів Укрзалізниці та підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці, що реорганізовуються, забороняється без згоди центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту:
1.1. Вчиняти правочини, які можуть призвести до відчуження майна, вартість якого становить більше 5 % балансової вартості активів Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту на день затвердження останнього балансового звіту.
1.2. Скорочувати чисельність працівників.
1.3. Здійснювати випуск цінних паперів, надавати позики.
1.4. Передавати нерухоме майно в оренду.
1.5. Передавати майно в заставу або безоплатне користування.
1.6. Придбавати акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Генеральний директор Б.Я. Остапюк».

До речі, днем раніше Рада профспілки спрямувала на адреси дорожніх і територіальних комітетів профспілки, об’єднаних і первинних профорганізацій прямого підпорядкування Раді профспілки для подальшого розповсюдження у первинні профорганізації телеграму від 1.07.2014 р., № 27/ЦПРОФ щодо неможливості скорочення чисельності працівників без згоди центрального органу виконавчої влади у зв’язку зі створенням публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”.