«На засіданні Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України, яке відбулося 28 березня 2019 року, його учасники заслухали і обговорили звіт адміністрації АТ «Укрзалізниця» щодо виконання  норм Галузевої угоди за 2018 рік. Після обговорення  критичної ситуації, яка склалася у Товаристві із забезпеченням матеріально-технічними ресурсами, масовим відтоком кваліфікованих робітничих кадрів з причин низького рівня заробітної плати, що негативно позначається на забезпеченні виконання технологічної дисципліни, охороні праці та призводить до значних порушень трудового законодавства, учасники засідання висунули вимоги до керівництва «Укрзалізниці».

 
До  прийняття такого рішення учасників засідання  спонукало те, що, починаючи з грудня 2018 року, Профспілка залізничників і транспортних будівельників України вела переговори з керівництвом Укрзалізниці щодо  підписання Меморандуму з вирішення соціально-економічних питань у 2019 році, в тому числі  підвищення тарифних ставок і посадових окладів, оскільки заробітна плата – це головний чинник, який впливає на свідоме рішення робітника щодо роботи на залізничному транспорті.  У пункті 3.2.2 Галузевої угоди чітко визначено: «Здійснювати підвищення заробітної плати шляхом перегляду тарифних ставок і посадових окладів зі збереженням міжрозрядних та міжпрофесійних співвідношень, але не рідше одного разу на рік». Про реалізацію цієї норми Галузевої угоди профспілка і намагалась весь цей час визначитись з керівництвом  АТ «Укрзалізниця».


На різних рівнях переговорів, які тривали чотири місяці, робочими групами було досягнуто домовленості, що тарифні ставки і посадові оклади необхідно збільшувати, а  перший етап здійснити після індексації тарифів на вантажні перевезення – з 1 квітня 2019 року. На зустрічі, яка відбулася 13 лютого 2019 р., між Головою правління Кравцовим Є.П. та головами Ради профспілки і дорожніх профспілкових організацій наміри щодо підвищення тарифних ставок і посадових окладів з 1 квітня 2019 р. були підтверджені. На всіх рівнях ця інформація оприлюднювалась і  підтверджувалась  в засобах масової інформації керівниками Товариства.


На зазначеному вище засіданні, 28 березня, директором з економіки і фінансів Рязанцевим А.В.  було спростовано наміри керівництва Товариства про підвищення тарифних ставок і посадових окладів з 1 квітня п.р., з посиланням на те, що АТ «Укрзалізниця»  не має можливості для підвищення тарифних ставок і окладів, а від індексації тарифів може направити тільки 2,5 млрд грн. і то розглядатиме таку можливість за рахунок впровадження додаткового преміювання для окремих категорій працівників гостродефіцитних професій. Звертаємо Вашу увагу на те, що озвучене рішення порушує  пункт 3.2.2 Галузевої угоди між профспілками та «Укрзалізницею». На вдосконаленні і підвищенні ефективності матеріального стимулювання  профспілка наполягала ще у 2017 році, коли на засіданні президії 30 березня 2017 р. (протокол № пр-3) це питання було розглянуто і  запропоновано правлінню Товариства  його врегулювати в Положенні про оплату праці та забезпечити відповідним фінансуванням. Матеріальне стимулювання є частиною системи оплати праці, причому додатковою, а не основною заробітною платою, до якої належать тарифні ставки і посадові оклади.


Така непослідовна і суперечлива заява викликала непорозуміння у представників трудових колективів, які і  сформували  вимоги до керівництва Укрзалізниці, щоб отримати від них офіційну  відповідь на всі соціально значущі для працівників і трудових колективів питання.


У погодженому Наглядовою радою  та затвердженому Кабінетом Міністрів України 06.03.2019 р.  консолідованому фінансовому плані АТ «Українська залізниця» на 2019 рік передбачено зростання фонду оплати праці на 13,6% або на 4,6 млрд грн., в тому числі для працівників  4.0 млрд грн. Тому залишається незрозумілим озвучені 2,5 млрд грн. і те, що у фінансовому плані, цифри не збігаються. Виконання пункту 3.2.2  залишається відкритим без конкретних зобов’язань щодо його виконання у 2019 році АТ «Укрзалізниця».


Крім цього, залишаються невирішеними багато інших соціально важливих питань, зокрема, щодо організації та фінансування оздоровлення залізничників, ветеранів та членів їх сімей у 2019 році; безпідставного скорочення працівників у виробничих структурних підрозділах регіональних філій та філій; гальмування розвитку недержавного пенсійного фонду «Магістраль» та інше.


Такі  непослідовні дії керівництва «Укрзалізниці» створюють соціальну напругу у трудових колективах та все більше спонукають їх до прийняття рішення про проведення акцій протесту.


Пропонуємо Наглядовій раді, як органу, що здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність правління, надати належну оцінку діям правління АТ «Укрзалізниця» і розглянути це питання на найближчому засіданні Наглядової ради із запрошенням Голови профспілки».