Ним, зокрема, розширено перелік осіб, яким не встановлюється випробування при прийомі на роботу. Відтепер випробування не може встановлюватись:
– особам, обраним на посаду;
– переможцям конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;     
– особам, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;
– вагітним жінкам;
– одиноким матерям, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;
– особам, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;
– особам при прийнятті на тимчасові та сезонні роботи;
– внутрішньо переміщеним особам.
Також встановлено, що до строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.
У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні.
Статтю 40 Кодексу законів про працю, у якій йдеться про розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, доповнено пунктом 11 такого змісту:
«встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування».

Підготовлено правовою інспекцією праці Ради профспілки