Зокрема, обговорено внесення змін до Статуту профспілки, створення методологічної ради з фінансових питань у профспілці, розробку «Положення про методологічну раду з бухгалтерського обліку та фінансової звітності в профспілці залізничників і транспортних будівельників України», проекту «Положення про облікову політику профспілки залізничників і транспортних будівельників України» та положень обліку за напрямками роботи профспілкових організацій, підвищення мотивації профчленства з урахуванням вимог ст. 133.1.4 Податкового кодексу України і внесення змін до «Положення про оплату праці і соціальні гарантії виборних і штатних працівників профспілки залізничників і транспортних будівельників України».


Було наголошено, що у зв’язку з набранням чинності Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17.07.2015 р., № 652-VIII суттєво змінилися вимоги до обліку доходів та витрат неприбуткових установ та організацій. Враховуючи ці обставини, які можуть призвести до втрати статусу неприбутковості профспілкових організацій, та вимоги до ведення обліку витрат згідно зі статтею 133.4.1. ПКУ, виникла необхідність створити робочий орган, який розроблятиме та представлятиме для подальшого затвердження виборними органами профспілки фінансові документи, розроблені на основі законодавства України, враховуючи підзаконні акти, роз’яснювальні листи та інтереси й регіональні особливості профспілки.


За результатами обговорення вирішено запропонувати президії Ради профспілки створити методологічну раду з бухгалтерського обліку та фінансової звітності у профспілці з метою вивчення нагальних питань фінансово-господарської діяльності, надання рекомендацій підпорядкованим організаціям з ведення бухгалтерського та податкового обліку і розробки положень, типових первинних документів бухгалтерського обліку у профспілці і розробити відповідне положення.


Також відзначено, що найближчим часом необхідно розробити проект «Положення про облікову політику профспілки залізничників і транспортних будівельників України» та положень з окремих питань ведення обліку у профорганізаціях, окрему увагу приділивши затвердженню типових первинних документів профспілки. Крім того, є потреба у розробці «Положення про відрядження» та внесенні змін до «Положення про ревізійну комісію», «Інструкцію про діловодство та документообіг у профспілці залізничників і транспортних будівельників України» з метою виконання умов щодо забезпечення мінімальних гарантій в оплаті праці працівників профспілки.


Наразі виникла необхідність негайно вносити кардинальні зміни до чинного «Положення про оплату праці і соціальні гарантії виборних і штатних працівників профспілки залізничників і транспортних будівельників України» та розробити загальну для всієї профспілки систему оплати праці незвільненого профспілкового активу.


Відділ інформації Ради профспілки