Порядок проведення періодичних медичних оглядів на залізничному транспорті України регламентовано наказом Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2007 р., № 246 „Про затвердження Порядку проведення періодичних медичних оглядів працівників певних категорій” та наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.04.2010 р., № 240, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.07.2010 р., за № 537/17832 „Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств промислового залізничного транспорту України”.

Керуючись вищезазначеними нормативними актами, керівник підприємства призначає відповідальних осіб за організацію проведення періодичних медичних оглядів та здійснення контролю за фактичним часом їх проходження.

Працівники, які за своєю професією зобов’язані проходити періодичні медичні огляди, направляються в медичні заклади згідно з планом-графіком проведення оглядів, який затверджується керівником та погоджується з лікувально-профілактичним закладом.

Результати медичних оглядів працівників і висновки лікувально-експертної комісії про стан здоров’я заносяться до«Картки працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду», на підставі якої лікувально-експертна комісія видає працівнику «Медичну довідку про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду».

Згідно зі ст. 123 Кодексу законів про працю України за працівником, зобов’язаним проходити обов’язкове медичне обстеження, на час такого обстеження в медичному закладі зберігається робоче місце і середній заробіток.

Відповідно до пункту 3.2.23 Галузевої угоди, проходження обов’язкових медичних оглядів здійснюється протягом двох робочих днів, а при проходженні додатково нарколога та психіатра – трьох робочих днів.

Керуючись зазначеними нормативними актами, підприємство самостійно визначає та вносить додатком до колективного договору „Перелік окремих категорій працівників, яким встановлено змінний графік роботи” та обумовлює кількість днів проходження медичного огляду.

Медичні огляди працівники повинні проходити у робочі дні, визначені графіком роботи на обліковий період.

 

При проходженні медичних оглядів у робочі дні в табелі обліку робочого часу робляться відповідні відмітки. Час проходження одного дня огляду зараховується для працівників з п’ятиденним робочим тижнем – 8 годин, а шестиденним – 7 годин.

Керуючись наданою працівником медичною довідкою, відповідальна особа готує наказ по підприємству, де вказує дати проходження медичного огляду працівником та передає підписаний керівником наказ до бухгалтерії для оплати витрачених днів по середньому заробітку.

Як виняток, може допускатися факт проходження працівником медичного огляду у свій вихідний день. У такому випадку йому в обліковому періоді обов’язково надаються інші дні відпочинку, а в разі неможливості з виробничих причин надати вихідні дні, за згодою працівника, години проходження медичного огляду обліковуються за окремим табелем обліку робочого часу і оплачуються за середнім заробітком. В разі, коли години, витрачені на медичний огляд, перевищують норму годин облікового періоду, то такі години при підрахунку надурочних годин не враховуються.

Відповідно до Номенклатури найменувань і кодів видів оплати і утримань із заробітної плати працівників залізничного транспорту України для обліку і оплати часу проходження медичного огляду використовується код 327 «Оплата праці за середнім заробітком за час проходження медогляду».

Зазначене роз’яснення за підписами заступника Генерального директора Укрзалізниці О.Сліпченка та заступника Голови профспілки залізничників і транспортних будівельників В.Леська надіслано начальникам головних управлінь Укрзалізниці, начальникам залізниць, головам дорожніх профорганізацій та має бути доведено для використання у роботі до всіх підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці, та структурних підрозділів залізниць.

Відділ інформації Ради профспілки