Положення про огляд-конкурс на кращу профорганізацію щодо роботи з молоддю

 

Мета і завдання конкурсу

Створення сприятливих соціальних, економічних та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді профспілки, розв’язання її нагальних проблем, залучення молоді до лав профспілки та профспілкової діяльності. Удосконалення профспілкової роботи зі зміцнення єдності та консолідації профспілкового руху, підвищення ролі профорганізацій у житті молодих працівників підрозділів залізничного транспорту і транспортного будівництва, студентів навчальних закладів залізничного спрямування.
Основним завданням конкурсу є активізація діяльності профорганізацій усіх рівнів щодо реалізації Програми підтримки молодих членів профспілки на 2012–2016 роки.
Організація та проведення конкурсу
Конкурс проводиться у трьох номінаціях:
– краща первинна профорганізація;
– краща об’єднана/територіальна профорганізація;
– краща дорожня профорганізація.
Конкурс проводиться з лютого по грудень 2012 року.
Функції журі виконує президія Ради профспілки.
Критерії оцінки діяльності профспілкової організації за напрямами

1. Організаційна робота:

 

– формування молодіжної ради профорганізації у відповідності до Положення про молодіжні ради. Представництво інтересів молоді в складі виборних профспілкових органів;
– стан охоплення молоді профспілковим членством;
– формування нових методик, підходів і засобів для мотивації профспілкового членства серед працюючої, студентської та учнівської молоді;
– сприяння і допомога в роботі молодіжної ради;
– робота із критичними зауваженнями та пропозиціями молодіжних профспілкових зборів або конференцій;
– включення голів молодіжних рад до кадрового резерву на посади голів та заступників голів профспілкових організацій;
– стан участі молоді у плануванні роботи профспілкової організації;
– організація та проведення профспілкового навчання серед молоді;
– участь молодіжної ради у формуванні позитивного іміджу профспілки;
– заохочення активних молодих профактивістів.

2. Соціально-економічний та правовий захист членів профспілки:

 

– наявність у колективних договорах додаткових пільг і соціальних гарантій для молоді у порівнянні із Галузевою угодою;
– залучення молодіжної ради до контролю за виконанням колдоговору підприємства (структурного підрозділу);
– залучення молодіжної ради до контролю за обліком понаднормових годин роботи, своєчасною виплатою заробітної плати, відпускних, коштів на оздоровлення, вихідної допомоги, надання пільг та соціальних гарантій, стану охорони праці тощо;
– поширення серед молоді правових знань і навичок в організації захисту своїх прав;
– наявність досвіду співпраці з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями у питаннях захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів молоді;
– сприяння розв’язанню соціальних проблем молодих сімей;
– організація наставництва;
– організація та здійснення шефської допомоги, волонтерської діяльності.

 

3. Інформаційна діяльність:

– організація адресної передплати на газету «Вісник профспілки» для молодих членів профспілки;
– наявність та оформлення молодіжної складової профспілкових стендів;
– наявність молодіжних інформаційних бюлетенів, вісників, інтернет-сторінок, презентаційних відеороликів тощо;
– активність розміщення інформації про діяльність молоді профорганізації на форумі офіційного веб-сайта профспілки;
– висвітлення діяльності молодіжної ради профспілкової організації в засобах масової інформації.

4. Виховна, культурно-масова, фізкультурна та оздоровча робота:


– наявність програм, спрямованих на формування здорового способу життя молоді;
– створення умов для реалізації творчих ініціатив молоді;
– проведення молодіжних оглядів-конкурсів та концертів художньої самодіяльності;
– реалізація програм, спрямованих на запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД і туберкульоз, тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків;
– організація заходів до молодіжних свят (День закоханих, День молоді, День знань тощо);
– організація молодіжних спортивних змагань;
– вирішення питання оздоровлення молодих членів профспілки;
– запровадження програм молодіжного туризму.

 

Підбиття підсумків конкурсу


До 15 січня 2013 року – об’єднаний, територіальний комітет подає у дорпрофсож матеріали на первинну профспілкову організацію.
До 1 лютого 2013 року – дорожні комітети профспілки надсилають Раді профспілки матеріали:
– на дві кращі первинні профорганізації;
– на одну кращу об’єднану або територіальну профорганізацію;
– загальні матеріали по дорожній профорганізації.
Кожна з профорганізацій метрополітенів, Київ-Дніпровського МППЗТ, ДП «Управління промислових підприємств» надсилають Раді профспілки матеріали на одну кращу первинну профорганізацію, а також матеріали по об’єднаній профорганізації в цілому.
Кожна з первинних профорганізацій, підпорядкованих Раді профспілки, надсилає Раді профспілки матеріали на конкурс.
На розгляд президії Ради профспілки надсилаються наочні матеріали.
Підбиття підсумків конкурсу здійснюється президією Ради профспілки в першому кварталі 2013 року.