За 9 місяців поточного року у структурних підрозділах та на підприємствах департаменту колії та споруд Укрзалізниці допущено 13 випадків виробничого травматизму (20 випадків – за аналогічний період 2014-го). Аналіз, свідчить, що більшість із них сталися з організаційних та психофізіологічних причин, через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, порушення правил безпеки при експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів, порушення правил безпеки (дорожнього руху), невиконання своїх посадових обов’язків, травмування внаслідок протиправних дій інших осіб.


Крім цього, трапилось 8 випадків природної смерті працівників на виробництві (на Львівській, Південній  залізницях – по два, Південно-Західній, Придніпровській, Одеській та Старокостянтинівському заводі залізобетонних шпал – по одному випадку).

За цей період по департаменту колії та споруд Укрзалізниці на заходи з охорони праці витрачено 43,4 млн грн., що понад плану і становить 0,59 % від суми реалізованої продукції.


На виконання зазначеної постанови президії Ради профспілки у колійних машинних станціях на 2013–2014 роки розроблено дві програми – поліпшення стану житлових (турних) вагонів виробничо-побутового призначення та санітарно-побутових приміщень і підвищення якості побутового обслуговування працівників. Їх виконання становить, відповідно, 125 % і 89 %. Слід зазначити, що заплановані заходи виконано, окрім структурних підрозділів Донецької залізниці.

Станом на 1 листопада 2015 року у колійних машинних станціях, центрах механізації колійних робіт, колійно-зварювальних поїздах безпосередньо для відпочинку працівників використовуються 772 житлових (турних) вагони (131 – плацкартний, 287 – купейних, 25 – спальних, 267 – рефрижераторних, 2 вагони-їдальні, 60 вагонів-ресторанів), з яких переобладнано під виробничо-побутові 379 вагонів. Майже всі вони забезпечені необхідними санітарно-побутовими приладами, меблями, шафами, плитами для приготування їжі, освітленням, системами водопостачання, опалення, забезпечено постільними комплектами, організовано їх прання.

Для організації хімочищення та прання спецодягу працівників колійних машинних станцій керівництвом Львівської та Придніпровської магістралей видано відповідні накази, згідно з якими структурні підрозділи господарства закріплено за підприємствами залізниць, що мають на своєму балансі пункти прання та хімочищення спецодягу. На Південній, Південно-Західній, Одеській та Донецькій залізницях прання та хімочищення спецодягу проводиться на підставі укладених угод між структурними підрозділами колійного господарства та підприємствами інших служб, що мають на своєму балансі такі пункти.


Так, згідно з комплексними заходами з охорони праці на забезпечення працівників колійних машинних станцій мийними засобами за 2013–2015 роки освоєно майже 8,2 млн грн. Структурні підрозділи колійного господарства мийними засобами (милом господарчим) забезпечені в повному обсязі.

Відповідно до колективних договорів і чинного законодавства проведено розрахунки з водіями автотранспортних засобів колійної машинної станції № 191 Донецької залізниці, машиністами (помічниками машиніста) колійних машин, монтерами колії, комплектувальниками виробів колійних машинних станцій № 127, № 128 Одеської залізниці щодо надання додаткових відпусток за роботу із шкідливими і важкими умовами праці згідно з атестацією робочих місць за умовами праці та за особливий характер праці.

Проведено доплати за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці сигналістам, машиністам залізнично-будівельних машин колійної машинної станції № 6, складачам поїздів колійної машинної станції № 237 Придніпровської залізниці, електрозварникам колійної машинної станції № 191 Донецької залізниці  на суму 29,9 тис. грн., а працівникам колійної машинної станції № 124 Львівської залізниці повернуто коштів на суму понад 17 тис. грн.

В колійній машинній станції № 132 Південної залізниці проведено атестацію робочих місць монтерів колії колійної колони та встановлено доплати та додаткові відпустки за несприятливі умови праці.


В колективні договори колійних машинних станцій внесено переліки професій і посад працівників, яким надається додаткова відпустка за особливий характер праці, безоплатно понад установлені норми видається спецодяг, спецвзуття, мило, та зобов’язання адміністрації щодо фінансування і проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до нормативних актів.


З метою забезпечення подальшого дієвого громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці, захисту прав членів профспілки на безпечні й здорові умови праці, президія Ради профспілки у прийнятій 25 листопада 2015 року постанові рекомендувала керівництву департаменту колії та споруд Укрзалізниці, начальникам залізниць звернути увагу на щорічно високий рівень випадків виробничого травматизму; своєчасне розроблення та виконання заходів програм поліпшення стану санітарно-побутових приміщень та програм щодо приведення житлових (турних) вагонів виробничо-побутового призначення у господарстві та їх фінансування; своєчасне і в повному обсязі надання працівникам відповідно до колективних договорів належних пільг і компенсацій за роботу із важкими і шкідливими умовами праці; забезпечення залізничників якісними спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, а також мийними та знешкоджувальними засобами.


Головному управлінню охорони праці та промислової безпеки Укрзалізниці, начальникам служб охорони праці залізниць запропоновано встановити належний контроль за створенням нових та приведенням існуючих санітарно-побутових приміщень та житлових (турних) вагонів до затверджених нормативів, своєчасним забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та наданням їм у повному обсязі пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці в умовах створеного ПАТ «Українська залізниця».

Дорожнім, територіальним, об’єднаним комітетам, профкомам первинок слід встановити ефективний контроль за своєчасним і в повному обсязі забезпеченням працівників для роботи взимку 2015–2016 років спецодягом, спецвзуттям, іншими ЗІЗ, виконанням заходів, спрямованих на усунення обставин і причин нещасних випадків на виробництві, своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці та за особливий характер праці.


Попередню постанову президії Ради профспілки від 25 липня 2013 року з контролю знято.

Володимир ДОРОШЕНКО, завідувач відділу охорони праці – головний технічний інспектор праці Ради профспілки