Фахівцями Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України розглянуто і погоджено проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті».
З метою покращання роботи зі створення безпечних  і нешкідливих умов праці Рада профспілки надала також пропозиції до Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013–2017 роки.