У листі зазначено:

 «на залізницях, підприємствах, що підпорядковуються Укрзалізниці, робота із запровадження заходів щодо ефективного використання робочого часу у відповідності до обсягів виконуваних робіт з метою збалансування доходних надходжень з витратною частиною бюджету галузі була розпочата в другому півріччі минулого року у зв’язку з прогнозованим зменшенням обсягів перевезень.

Також з метою недопущення погіршення фінансово-економічного становища на підприємствах галузі, збереження кваліфікованих кадрів встановлено контроль за ефективними витратами коштів фонду оплати праці, приймались заходи щодо запобігання простоям, порушенням режиму праці та відпочинку.

Останнім заходом щодо утримання контингенту в умовах зниження обсягів роботи було надання працівникам, у яких суттєве зниження обсягів роботи, на підставі їх особистих заяв відпустки, у тому числі без збереження заробітної плати, а також впровадження відповідно до вимог законодавства режимів неповного робочого часу чи скороченої тривалості робочої зміни працівників з урахуванням обсягів виконуваних робіт.
Режими неповного робочого часу, скороченої тривалості робочої зміни працівників з урахуванням обсягів виконуваних робіт та з дотриманням вимог законодавства на залізницях почали застосовувати з 16 грудня 2013 року, а у лютому 2014 року кількість неробочих днів почали скорочувати. За період з 16.12.2013 р. по 28.02.2014 р. умовна кількість невідпрацьованих днів на одного працівника склала 5,5 днів.

У березні 2014 року, враховуючи позитивну тенденцію до зростання обсягів роботи (перевезень), на Південно-Західній залізниці відновлено повний режим робочого часу, на Придніпровській та Львівській залізницях встановлено три, а на Південній залізниці два неробочі дні замість чотирьох. На Донецькій залізниці відновлено повний режим робочого часу дім працівників, зайнятих поточним утриманням та ремонтом колії та колійної техніки.

Керівництвом Державної адміністрації залізничного транспорту України відповідно до наказу Укрзалізниці від 18.03.2014 р., № 064-Ц/од «Про визначення таким, що втратили чинність, деяких наказів Укрзалізниці» прийнято рішення щодо відновлення з 1 квітня 2014 року для працівників апарату Укрзалізниці режиму повного робочого тижня за затвердженим графіком роботи.
Зазначене рішення вказівкою від 19.03.2014 р., № ЦЗ-1-9/105 доведено до відома всіх підприємств залізничної галузі».

Нагадаємо, що Рада профспілки неодноразово зверталася до керівництва Укрзалізниці щодо переходу до повного робочого часу у всіх структурних підрозділах залізниць. Зокрема, у листі Голови профспілки Вадима Ткачова наприкінці лютого п. р. йшлося про те, що трудове законодавство забороняє залучення працівників до роботи надурочно у випадку застосування неповного робочого часу: «Проте в січні п. р. відпрацьовано понад норму робочого часу 230 тис. годин. Крім порушення трудового законодавства це свідчить про неефективне використання фонду оплати праці, оскільки робота надурочно потребує подвійної оплати».
З метою забезпечення трудових прав працівників та недопущення зростання соціальної напруги в трудових колективах В.Ткачов наполягав на скасуванні по залізницях режиму неповного робочого часу.

Відділ інформації Ради профспілки