З метою створення сприятливих соціальних, економічних та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, вирішення її нагальних проблем, президія Ради профспілки ухвалила рішення взяти участь у проекті Міжнародної громадської організації „Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я” (LHSI) «Отримай свій шанс» через апробацію моделі наставництва на робочому місці для уразливих категорій молоді в Одеській та Вінницькій областях.
Головам дорожніх профорганізацій Одеської та Південно-Західної залізниць А.Прокопенку й А.Фурсі рекомендовано сприяти проходженню практики та працевлаштуванню у структурних підрозділах залізничного транспорту уразливих категорій молоді – дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах залізничного спрямування: профтехучилищах, технікумах тощо. Також буде здійснено моніторинг ситуації щодо осіб, що підпадають під цю цільову аудиторію проекту у 2012 році.

 

Інф. газети «Вісник профспілки»