Учасники акції відзначили, що зростання соціальних стандартів не відповідає бажаним темпам, проте державна політика на наступний рік має соціальну спрямованість і направлена на підтримку малозабезпечених верств населення. У проекті Держбюджету враховано підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати для працездатних осіб на 14 %. Розміри прожиткового мінімуму, який у 2012 р. становитиме близько 1098 грн., було погоджено із соціальними партнерами. Крім того, у розрахунках до проекту бюджету також враховано видатки на: забезпечення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці працівників, яким посадові оклади встановлено на рівні мінімальної заробітної плати, а також реалізацію рішень Уряду, прийнятих у 2011 році, щодо оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери.

Підвищення розмірів соціальних стандартів відбуватиметься і надалі з урахуванням пропозицій соціальних партнерів та фінансових можливостей бюджету.

Інф. „ВІСНИКА”