Голова профспілки В.Бубняк відзначив, що, незважаючи на складні економічні умови, виділялися кошти на виконання Галузевої угоди. Так, на виплату щомісячної надбавки за вислугу років спрямовано 1,8 млн грн., надбавок і доплат до тарифних ставок і посадових окладів – 1,1 млрд. грн., матеріальну допомогу на оздоровлення – 418,6 млн. грн., грошову допомогу при звільненні на пенсію вперше – 179,4 млн грн., додаткові відпустки – 307 млн грн., компенсацію за роз’їзний (пересувний) характер роботи – 138,6 млн грн., медичне страхування працівників та пенсіонерів – 188,6 млн грн., фінансування заходів з охорони праці – 353,7 млн грн.
Вперше за багато років тарифні ставки і посадові оклади працівників підвищено протягом року на 20–25 %.


У результаті спільних зусиль господарських керівників та профспілкових органів у 2016 році в галузевих оздоровчих закладах відновили здоров’я більше 43 тис. осіб, у тому числі 12 тис. дітей залізничників.


Водночас окремі норми Галузевої угоди виконувалися не в повному обсязі.


Не забезпечено підвищення заробітної плати залізничників не нижче темпів зростання заробітної плати в галузях економіки. У грудні 2016 року залізничний транспорт опустився на 19 місце за рівнем заробітної плати працівників серед галузей економіки України.


Не виділялися кошти на надання залізничникам, які перебувають на квартирному обліку, безпроцентних позик для будівництва. Не виконується пункт щодо своєчасного забезпечення працівників якісним спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджуючими засобами та молоком. Працівники не повністю забезпечені спецвзуттям.


Незадовільним лишається стан забезпечення працівників форменим одягом. Існують факти підміни безплатної медичної допомоги платними послугами залізничникам і членам їх сімей.


Медичним працівникам не відшкодовуються 50 % страхових внесків на добровільне медичне страхування, а пенсіонери медзакладів взагалі не застраховані, що є порушенням п. 3.6.10 Галузевої угоди.


Залишаються невирішеними проблеми достовірного обліку та оплати роботи надурочно і у вихідні дні. Тільки правовою інспекцією праці Ради профспілки у 2016 році виявлено більше 7 тис. прихованих і неоплачених понаднормових годин роботи.


При обговоренні доповіді В.Бубняка члени Ради профспілки зазначили, що низка недоліків вимагає конкретних дій як від профспілки, так і від роботодавця.


Так, критичною є ситуація з оплатою проїзду працівників залізничного транспорту за службовими потребами. Стан локомотивів і вагонів спричиняє збільшення трудомісткості їх обслуговування і ремонту, а працівників робітничих спеціальностей так само не вистачає, адже заробітна плата лишається неконкурентноспроможною. Гостро відчувається нестача запасних частин, матеріалів, інструменту. З порушеннями законодавства і Галузевої угоди відбувається організація вертикальних структур у ПАТ «Укрзалізниця», у тому числі – вивільнення працівників тощо.

 

У доповіді І.Василевського йшлося про необхідність подальших структурних змін у ПАТ «Укрзалізниця», нагальну потребу підвищення тарифів на перевезення для забезпечення інвестицій у галузь, в першу чергу, для закупівлі і виробництва вантажних вагонів. Саме ці напрямки є пріоритетними у роботі адміністрації ПАТ.


На думку І.Василевського, штатний розпис в «Укрзалізниці» значно завищений і зміни у підході до організації праці є необхідними, але до них треба підходити «з розумом». І хоча адміністрація не збирається йти шляхом скорочень працівників, але саме в оптимізації праці бачить можливість для подальшого підвищення заробітної плати.


І.Василевський пообіцяв надати письмову відповідь на питання, порушені протягом засідання, і висловив готовність до зустрічі з представниками профспілки для обговорення проблем окремих виробничих вертикалей. Водночас він попросив підтримки профспілки у вирішенні питання підвищення тарифів на вантажні перевезення.


Згоду на надання на такої підтримки зафіксовано у постанові Ради профспілки, у якій також зазначено вимогу до ПАТ виплатити «13-ту» зарплату; налагодити достовірний облік роботи в надурочний час і у вихідні дні та його оплату у повному обсязі; забезпечити дотримання порядку притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності; включення до фінансового плану на 2017 рік коштів, необхідних для виконання в повному обсязі норм Галузевої угоди та колективних договорів; забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, молоком тощо.


Також на засіданні Ради профспілки ухвалено низку змін до Статуту профспілки, зокрема, відповідно до вимог податкового законодавства, розглянуто виконання бюджету Ради профспілки у 2016-му і затверджено відповідні показники на 2017 рік.


Постанови Ради незабаром буде розміщено у відповідному розділі сайта профспілки.


Відділ інформації Ради профспілки