С.Болоболін зупинився на минулорічних результатах у соціальній політиці, які вдалося досягнути, незважаючи на те, що 2012 рік був важким через небачене за останні десять років падіння обсягів вантажних і транзитних перевезень. Він зазначив, що на виконання положень Галузевої угоди було закладено понад 4 млрд грн., що на 9 % більше ніж у позаминулому році. В 2012-му було виплачено нагороду за підсумками 2011-го, а у березні п. р. залізничникам нараховано і «13-зарплату» за 2012 рік, яку буде виплачено у квітні.

Спрямовувалися кошти на проходження медоглядів, медичне страхування працівників і пенсіонерів залізничної галузі, матеріальну допомогу, придбання і будівництво житла, надання позик працівникам на ці цілі, фізкультурну і культмасову роботу тощо. Продовжувалася діяльність з працевлаштування, підвищення кваліфікації, навчання, перепідготовки працівників.

Генеральний директор Укрзалізниці зазначив також, що у 2013 році адміністрація ставить собі завдання виконати усі положення Галузевої угоди і колективних договорів, продовжити роботу з надання соціальних пільг і гарантій у повному обсязі, їх збереження і, за можливості, зростання.

У свою чергу, Голова профспілки В.Ткачов у виступі зупинився на найбільш болючих питаннях виконання Галузевої угоди.

Так, лише на 14,4 % в 2012-му зросла заробітна плата. У грудні залізничники за її рівнем посіли аж 15-те місце серед галузей економіки України.

Незважаючи на вкрай зношений стан рухомого складу, заводи з його ремонту не завантажені роботою і працюють 1–3 дні на тиждень. Особливо складна ситуація на Київському електровагоноремонтному, який завантажено роботою лише на 20 %, а з 1 квітня до 15 травня роботу підприємства припинено, його подальша доля – невідома.

Безумовно, потребує уваги кадрова політика на залізницях. Словосполучення «оптимізація чисельності» сприймається залізничниками не інакше як «скорочення», і це притому, що різниця між фактичною і нормативною чисельністю становить 13 %, в середньому не вистачає до норми 49,7 тис. працівників.

Гострими лишаються проблеми приховування і неоплати годин понадурочної роботи, своєчасного забезпечення працівників спецодягом і спецвзуттям. Не повністю виконується норма щодо забезпечення працівників форменим одягом. Недостатньо уваги приділяється житловому питанню, не виконувався пункт Галузевої угоди щодо фінансування Професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль».

Продовжується практика розробки проекту фінансового плану залізниць без участі представників профспілки.

Цих проблем, але вже у розрізі залізниць і структурних підрозділів, торкнулися у своїх виступах і учасники обговорення.

Рада профспілки ухвалила також Звернення до Президента України В.Януковича і Прем’єр-міністра М.Азарова з приводу незгоди на передачу залізничних медичних закладів зі сфери управління Міністерства інфраструктури до територіальних громад.

По завершенні засідання Ради профспілки відбулося засідання її президії. Підбито, зокрема, підсумки виконання у 2012-му галузевих угод між Радою  профспілки і Міністерством інфраструктури, державними корпораціями «Укртрансбуд», «Укрметротунельбуд», правлінням ПАТ «Мостобуд». Відзначено, що, незважаючи на нестабільну фінансово-економічну ситуацію на окремих підприємствах, які перебувають у сфері дії угод, переважна більшість норм виконувалися. Водночас адміністрації підприємств запропоновано вжити необхідних заходів для погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення повного робочого дня (тижня), реалізації у повному обсязі пільг, трудових і соціальних гарантій працівників, передбачених угодами. У свою чергу, дорпрофсожам, теркомам і профкомам рекомендовано посилити вимоги до господарських керівників щодо виконання у повному обсязі норм і положень угод та колдоговорів.

Розглянуто також питання про формування кадрового резерву на посади керівників профспілкових органів та ухвалено постанову про проведення Всесвітнього дня охорони праці 28 квітня, який цього року проходитиме під гаслом: «Запобігання професійним захворюванням».

Відділ інформації Ради профспілки