Нагадуємо, що Рада профспілки на засіданні 26 березня 2015 року висунула до керівництва Укрзалізниці 7 вимог. Протягом всього часу дотепер велися непрості переговори у рамках соціального діалогу. За їх підсумками сторонами ухвалено рішення щодо виконання зазначених питань.  

1. Підвищити у 2015 заробітну плату відповідно до Галузевої угоди, але не нижче рівня інфляції в країні.
    Забезпечити підвищення тарифних ставок і посадових окладів працівників залізничної галузі до 10 % в межах загального фонду оплати праці, передбаченого фінансовим планом на 2015 рік без врахування сум індексації грошових доходів.
Термін – до 1 жовтня 2015 року

2. Перейти з квітня поточного року на повний робочий тиждень.
Рекомендувати наступні критерії ефективності роботи кожної залізниці та державних підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці, для можливості скасування режиму неповного робочого часу, скороченої тривалості робочої зміни працівників або зменшення кількості неробочих днів (невідпрацьованих годин роботи):
–    виконання плану приведеної продукції;  
–    неперевищення планового показнику фонду оплати праці без урахування індексації доходів. При зростанні об’ємних показників роботи передбачати зростання фонду оплати праці;
–    виконання планового завдання з продуктивності праці.  
Звіт про виконання визначених критеріїв надавати наростаючим підсумком за період, який передує місяцю встановлення повного робочого часу.  
Термін – до кінця  2015 року

3. Не здійснювати масових скорочень працівників, при визначенні чисельності керуватись визначеною нормативною чисельністю.
 Розробити поетапний План заходів щодо оптимізації чисельності працівників залізничної галузі з урахуванням фактичних обсягів робіт, забезпечення виконання технологічних процесів та дотримання норм Галузевої угоди. Забезпечити проведення спільних консультацій з профспілкою залізничників і транспортних будівельників України з цих питань.
Термін – до 30 липня 2015 року

4. Виплатити протягом І півріччя 2015 року «13-ту» заробітну плату за 2014 рік.
Здійснити виплату винагороди за підсумком роботи за 2014 рік у розмірі 50 % тарифної ставки (посадового окладу) протягом III кварталу 2015 року.   
Термін – до 7 жовтня 2015 року

5–6. Скасувати рішення щодо припинення, скорочення фінансування видатків, передбачених окремими нормами Галузевої угоди і колективних договорів. Передбачити у фінансових планах Укрзалізниці та залізниць видатки на виконання у повному обсязі зобов’язань за Галузевою угодою і колективними договорами.
Забезпечувати фінансування окремих пунктів Галузевої угоди в частині соціальних гарантій, які були внесені в План заходів щодо стабілізації фінансово-економічної ситуації на залізничному транспорті.   
Термін – постійно

7. Відновити порядок забезпечення залізничників службовими квитками для проїзду за службовими потребами.
Опрацювати разом з Радою профспілки залізничників і транспортних будівельників України питання щодо можливості надання службових квитків для працівників залізничного транспорту, робота яких має роз’їзний характер та пов’язана з безпекою руху поїздів.
Термін – до 16 липня 2015 року