Відзначено, що, незважаючи на вкрай складну фінансово-економічну ситуацію на окремих підприємствах, вживалися заходи для виконання угод. Здійснювалося навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації працівників, зокрема, “Укрметротунельбудом” на ці цілі витрачено 104,5 тис. грн., „Мостобудом” – 30,1 тис. грн. На заходи з охорони праці “Укрметротунельбудом” спрямовано 680 тис. грн., ПАТ «Мостобуд» – 220 тис. грн.

В цілому забезпечувалися передбачені угодами соціальні гарантії, у тому числі й ветеранам праці.

Проте заборгованість із заробітної плати “Укрметротунельбуду” у порівнянні із 2012-м збільшилася на 7,4 %, внаслідок застосуванням режиму неповного робочого часу у працівників “Мостобуду” середня заробітна плата знизилася на 17 %. Не виділялися кошти на надання безвідсоткових позик для індивідуального і кооперативного житлового будівництва та запровадження недержавного пенсійного забезпечення. На окремих підприємствах продовжувалася практика застосування відпусток без збереження заробітної плати та режиму неповного робочого часу.

В “Укртрансбуді” норми угоди в основному виконувалися, однак корпорація знаходиться в скрутному фінансово-економічному становищі через відсутність замовлень на виконання робіт.

Президія Ради профспілки запропонувала підприємствам вжити необхідних заходів для погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення повного робочого дня (тижня), реалізації в повному обсязі пільг, трудових і соціальних гарантій працівників, передбачених угодами.

Дорпрофсожам, теркомам, профкомам об’єднаних та первинних профорганізацій рекомендовано посилити вимоги до господарських керівників щодо виконання у повному обсязі норм і положень угод та колективних договорів.

Відділ інформації Ради профспілки