Забезпечення соціальних гарантій – безперечний  пріоритет для всіх


Про це йшлося у доповіді лідера профспілки В.Бубняка щодо підсумків виконання  Галузевої угоди в минулому році.


Своє бачення ситуації на залізничному транспорті, зокрема, у порівняні з 2015-м і чинників, які негативно вплинули на виконання низки положень головного галузевого соціального документа, висловив у інформації, з якою виступив перед учасниками профспілкового заходу, в. о. Голови правління ПАТ “Українська залізниця” Є.Кравцов. Він,  зокрема, наголосив, що  кожен із працівників має право критикувати поточну ситуацію, вказувати, що недостатньо було зроблено на етапі реформ. Проте не слід забувати, що у минулому році порівняно з 2014-м відбулося збільшення на 6,8 % загальних виплат за Галузевою угодою. Нинішня ситуація, на відміну від соціальної напруженості у трудових колективах в минулому році, стабільна: залізничники вже працюють повний робочий тиждень, хоч і не набагато, та все ж підвищено тарифні ставки і посадові оклади залізничників. Так, слід визнати, галузь втратила провідні позиції у рейтингах рівня зарплати, тож потрібно разом виправляти цю ситуацію.


Є.Кравцов також висловив свою думку з приводу вимоги профспілок щодо підвищення заробітної плати на 20 %. Зокрема, він вказав на готовність до переговорів, на те, що необхідно продовжувати працювати у рамках соціального діалогу, який зараз триває, і враховувати можливість компромісів з обох сторін.


Якщо 2015-й був роком турбулентності і стабілізації, то, за словами в. о. Голови правління Товариства, нам усім разом як однодумцям слід докладати максимум зусиль для того, щоб 2016-й став роком початку зростання і розвитку компанії. Адже можна продовжувати бути скептиком, а можна бути активним учасником цього процесу. Він висловив переконання у тому, що галузь має перспективи, і впевненість у позитивних результатах проведення реформ.


У 2015 році залізничний транспорт продовжував працювати у надзвичайно складних умовах, пов’язаних зі значним падінням обсягів основної роботи. Так, порівняно зі звітом 2014 року обсяги перевезень вантажів зменшились – на 9,4 % (падіння вантажообігу становило 7,9 %), транзитних перевезень – на 13,3 %, пасажирообіг – на 2,9 %.


Все це, безперечно, ускладнило виконання положень Галузевої угоди, проте слід зазначити, що більшість її положень виконано в повному обсязі, що сприяло соціальному захисту залізничників.


Виділялися кошти на реалізацію норм Галузевої угоди:
• на виплату щомісячної надбавки за вислугу років спрямовано майже 1,6 млн грн.;
• надбавок і доплат до тарифних ставок і посадових окладів – 943,2 млн грн.;
• матеріальної допомоги на оздоровлення – 367,7 млн грн.;
• грошової допомоги при звільненні на пенсію – 197,3 млн грн.;
• додаткових відпусток – 248,3 млн грн.;
• компенсації за роз’їзний (пересувний) характер роботи – 152,7 млн грн.;
• медичне страхування працівників та пенсіонерів – 183,5 млн грн.;
• фінансування заходів з охорони праці – 334,1 млн грн.


У жовтні 2015 року працівникам галузі підвищено на 5 % тарифні ставки і посадові оклади.


Середньомісячна заробітна плата одного працівника основної діяльності залізничного транспорту за 2015 рік склала 4622 грн. і зросла проти 2014-го на 449,5 грн., або на 10,8 %.


Працівникам відшкодовується 50 % розміру страхових внесків на добровільне медичне страхування, забезпечено добровільне медичне страхування пенсіонерів у галузевих закладах охорони здоров’я.


Залізничникам встановлювалися доплати і надбавки згідно з додатком до Галузевої угоди, виплачувалася одноразова матеріальна допомога при звільненні вперше на пенсію, поверненні на роботу після строкової служби у збройних силах України, на оздоровлення та інші.


Працівники користувалися правом на безоплатний проїзд залізничним транспортом за особистими потребами, їм надавалися додаткові відпустки за стаж роботи у галузі, ненормований робочий день, особливий характер роботи тощо.


Надавалася матеріальна допомога ветеранським організаціям, пенсіонери-залізничники отримували матеріальну й іншу підтримку.


Правовою і технічною інспекціями праці Ради профспілки здійснювався громадський контроль за дотриманням законодавства про працю та її охорону, виконанням умов Галузевої угоди і колективних договорів, спілчанам надавалася безоплатна юридична допомога.


Правовою інспекцією праці Ради профспілки протягом минулого року перевірено 565 структурних підрозділів, підприємств і організацій залізничного транспорту, в результаті чого виявлено близько 4 тис. порушень трудового законодавства. На усунення виявлених порушень роботодавцям спрямовано 492 подання з відповідними вимогами.


За результатами виконання подань правових інспекторів праці Ради профспілки:
• поновлено на роботі 25 працівників;
• скасовано чи приведено у відповідність до законодавства про працю 194 накази господарських керівників соціально-економічного спрямування;
• знято 180 безпідставно накладених на працівників дисциплінарних стягнень.


В цілому, захищено трудові права 19,7 тис. працівників, у тому числі в 10 випадках – в судових органах всіх рівнів.


На виконання вимог правової інспекції праці спілчанам повернуто недоплачених або незаконно утриманих коштів на суму близько 17 млн. грн.


Технічною інспекцією праці Ради профспілки в 2015 році перевірено 714 підрозділів. При цьому виявлено 6,2 тис. порушень вимог нормативних актів з охорони праці. Роботодавцям внесено 494 висновки та подання на усунення виявлених порушень.


За участі технічних інспекторів праці Ради профспілки проведено 64 спеціальних розслідування нещасних випадків на виробництві. У 1535 випадках технічні інспектори праці брали участь у роботі комісій з перевірки знань посадових осіб з охорони праці.


За підсумками роботи технічної інспекції праці Ради профспілки у 2015 році працівникам повернуто недоплачених коштів на суму 153 тис. грн.


Завдяки спільній роботі з адміністрацією досягнуто зниження загальної кількості нещасних випадків на виробництві та травматизму у порівнянні з 2014 роком.


У результаті спільних зусиль господарських керівників та профспілкових органів у минулому році в галузевих оздоровчих закладах відновили здоров’я 22,8 тис. працівників, а також було організовано відпочинок майже 11,3 тис. дітей залізничників.


Водночас у виконанні Галузевої угоди мали місце суттєві недоліки. Перш за все, в 2015 році Укрзалізницею не було забезпечено зростання заробітної плати згідно з темпами, визначеними Галузевою угодою. Так, за рівнем заробітної плати працівників серед галузей економіки України залізничний транспорт за підсумками року опустився на 14-те місце, чого ніколи не було в останні десятиліття.


Виявлено також факти недоплати працівникам за час проходження ними технічного навчання, медичних оглядів, роботу у важких і шкідливих умовах, керівництво стажуванням з охорони праці.


Не вирішено проблеми достовірного обліку та оплати роботи надурочно і у вихідні дні. Тільки правовою інспекцією праці Ради профспілки у 2015 році виявлено майже 20 тис. прихованих і неоплачених понаднормових годин роботи.


Не виконується п. 3.5.1 Галузевої угоди щодо своєчасного забезпечення працівників якісним спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджуючими засобами, а також молоком відповідно до галузевих нормативів.


Незадовільним залишається стан забезпечення працівників форменим одягом.


Не здійснювалося медичне страхування працівників та пенсіонерів Донецької залізниці.


У дебатах з обговорення інформації новопризначеного в. о. Голови правління ПАТ “Українська залізниця” Євгена Кравцова та доповіді  Голови профспілки Вадима Бубняка виступили десять учасників – голови профорганізацій: дорожньої Львівської залізниці – Андрій Сенишин; територіальних: Знам’янської – Людмила Семиніна, Попаснянської – Андрій Канзеба, Ужгородської – Ярослав Афтанас, Козятинської – Анатолій Вільчинський; первинок: Харківської дистанції колії – Наталія Скиба, Мелітопольської дистанції сигналізації та зв’язку,  старший електромеханік – Юрій Горда, моторвагонного депо Одеса-Застава I – Володимир Скіба, моторвагонного депо Львів – Роман Морда, технічний інспектор праці Ради профспілки в дорожній профорганізації Південно-Західної залізниці Андрій Овсієнко.


У затвердженій постанові з розгляду головного питання порядку денного – щодо підсумків виконання Галузевої угоди в минулому році – зазначено, що зобов’язання з боку адміністрації виконано частково.


Постанову, а також повні тексти виступів учасників засідання, інші матеріали найближчим часом буде розміщено у відповідному розділі сайта.


Відділ інформації Ради профспілки