ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Профпрацівники й активісти дорожньої профорганізації Придніпровської магістралі провели 993 зустрічі з трудовими колективами, під час яких обговорено проблемні питання з охорони праці. Відбулося 16 тематичних семінарів, 890 лекцій і бесід, 17 виставок. Видано інформаційні листки, пам’ятки, оформлено стенди, а також продемонстровано відеофільми з визначеної тематики. У структурних підрозділах здійснено 1068 контрольних перевірок стану охорони праці. Організовано огляди-конкурси із визначенням та нагородженням переможців та традиційний конкурс дитячого малюнка. Надано матеріальну допомогу потерпілим внаслідок травмування на виробництві та родинам загиблих.

КИЇВ
Технічна інспекція праці Ради профспілки у дорожній профорганізації Південно-Західної залізниці основну увагу приділила стану санітарно-побутових приміщень, забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Перевірки виявили чимало недоліків у цих питаннях, зокрема, необхідно закінчити ремонт будівлі вагонної дільниці Київ-Пасажирський. Стурбованість викликає недоотримання спецодягу, а з рукавицями склалася взагалі критична ситуація. Триває атестація робочих місць за умовами праці. У структурних підрозділах Київського вузла недоліки за результатами проведених перевірок оперативно усунуто, головами первинок проведено роз’яснювальну роботу з проблемних питань охорони праці та профілактики виробничого травматизму. Упродовж «Тижня охорони праці» здійснено ряд інших традиційних тематичних заходів.


ЛИМАН
Краснолиманською дорожньою профорганізацією в центрі з вантажної і комерційної роботи проведено «День трудового права», у ході якого обговорено актуальні питання, зокрема щодо підвищення ефективності профілактичних заходів та недопущення виробничого травматизму і профзахворювань.
За підсумками перевірок у локомотивних депо Попасна, Слов’янськ, Красний Лиман, Красноармійськ керівникам направлено чотири подання з пропозицією усунення 44 порушень, в тому числі щодо забезпечення працівників молоком, милом, спецодягом, а також зауваження щодо стану санітарно-побутових приміщень і бригадних будинків. Профкомами структурних підрозділів випущено спеціальні номери інформаційних вісників, проведено вікторини, конкурси й інші тематичні заходи.

ЛЬВІВ
З нагоди Всесвітнього дня охорони праці  проведено 1492 контрольні перевірки. Визначено й заохочено переможців конкурсів на краще робоче місце, виробничу дільницю тощо. Здійснено спільні заходи з вшанування пам’яті загиблих на виробництві, надано матеріальну допомогу сім’ям загиблих та інвалідам праці.
У структурних підрозділах регіональної філії «Львівська залізниця» розповсюджувались інформаційні листки, звернення, оформлено стенди та куточки, матеріали на цю тему опубліковано у місцевих газетах, продемонстровано на відеотерміналах у приміщеннях вокзалів, салонах рухомого складу.

ОДЕСА
У структурних підрозділах регіональної філії «Одеська залізниця» за участі причетних фахівців проведено семінари-наради, лекції та інші тематичні заходи, а також зустрічі у трудових колективах, під час яких продемонстровано відеофільми. Здійснено 781 перевірку стану охорони праці, за підсумками вжито заходів для усунення порушень. Організовано конкурси на краще підприємство, робоче місце, виробничу дільницю, працівника з охорони праці, переможців яких відзначено й заохочено. За участі фахівців з охорони праці та профпрацівників проведено відкриті уроки в навчальних закладах, виступи на радіо й телебаченні, опубліковано матеріали у місцевій пресі, поширювалась інформація гучномовним зв’язком на станціях.
Відбулось вшанування пам’яті загиблих на виробництві залізничників.

ХАРКІВ
За участі профспілкових працівників дорожньої профорганізації Південної магістралі здійснено понад 50 перевірок у структурних підрозділах, інформацію  про виявлені недоліки було надано керівникам для усунення. Основну увагу акцентовано на проблемах із забезпеченням спецодягом, миючими засобами, дотриманням режиму праці і відпочинку, якістю атестації робочих місць, санітарно-побутовому стану приміщень тощо. Із залученням технічних і правових інспекторів праці Ради профспілки проведено зустрічі у трудових колективах всіх залізничних вузлів. Надруковано більше чотирьох тисяч інформаційних плакатів, які поширено по первинках структурних підрозділів. З метою попередження випадків невиробничого травматизму учням шкіл, ліцеїв та гімназій роз’яснено правила безпечного поводження на об’єктах залізничного транспорту.


За інформацією ПРЕС-ЦЕНТРІВ дорпрофсожів