Електронна петиція

«Про пенсійне забезпечення працівників,
які раніше користувалися правом на пенсію за вислугу років»

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 року, № 2148-VIII скасовано право виходу на пенсію за вислугу років багатьом категоріям громадян, що зайняті на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Виключення із законодавства норм щодо призначення пенсій за вислугу років таким особам є незаконним і необґрунтованим.

Відбулося порушення гарантованих Конституцією та законами України пенсійних прав працівників, зайнятих у залізничній галузі (майже 43 тисячі осіб) та на інших видах транспорту, сферах освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, які вже були зароблені ними у минулих періодах  та мають бути безумовно компенсовані (профінансовані) пропорційно набутому стажу роботи за відповідними посадами (професіями).

Оскільки, попри скасування зазначених пенсій з 11.10.2017 р., такі особи продовжують працювати на своїх робочих місцях та будуть і надалі зайняті на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності, це може мати небезпечні наслідки для окремих галузей економіки та країни в цілому.

Тому з метою врахування прав та інтересів працівників, недопущення звуження гарантованих Конституцією України прав і свобод в сфері пенсійного забезпечення та запобігання можливим негативним наслідкам для безпеки громадян, що користуються послугами залізничного транспорту та інших галузей економіки,  мають бути невідкладно вирішені дві проблеми:

1) відновлення права дострокового виходу на пенсію особам, які на момент набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р., № 2148-VIII працювали на посадах (роботах), які давали право на пенсію за вислугу років, але не мали тоді або не мають зараз повної вислуги років;

2) запровадження обов’язкової  участі у накопичувальній  професійній пенсійній програмі (через професійні або корпоративні недержавні пенсійні фонди) осіб молодше 35 років, які працюють на підприємствах, в організаціях і установах залізничного транспорту, цивільної авіації, охорони здоров’я та інших галузей економіки на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком, за Переліком таких посад (робіт), затвердженим Кабінетом Міністрів України.