Зокрема, вказано, що згідно із наказом Укрзалізниці від 14.11.2013 р., № 402-Ц/од, яким затверджено план заходів Укрзалізниці на 2013–2014 роки з реалізації «Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010–2019 роки» в першому кварталі 2014-го планується утворити структурні підрозділи інформаційних технологій у складі залізниць, а до 1 жовтня наступного року передати інформаційно-обчислювальні центри залізниць до складу Головного інформаційно-обчислювального центру Укрзалізниці.

Також планується:
•удосконалення автоматизованих систем керування процесом управління вантажними, пасажирськими перевезеннями та комерційною роботою із застосуванням новітніх інформаційних технологій;
•розробка та впровадження єдиної автоматизованої фінансово-економічної системи Укрзалізниці;
•впровадження централізованої системи внутрішнього корпоративного електронного документообігу (СКЕДО) у всіх підприємствах, підпорядкованих Укрзалізниці;
•впровадження комплексної програми автоматизації процесів матеріально-технічного забезпечення залізничної галузі за напрямками: планування МТР, постачання МТР, ціновий моніторинг, стан та рух виробничих запасів;
•розвиток та удосконалення автоматизованих систем керування, систем моніторингу ІТ-інфраструктури та захисту інформації;
•утворення контакт-центру Укрзалізниці для обслуговування користувачів інформаційних систем залізничного транспорту.

Для забезпечення інформаційної підтримки процесу реформування залізничної галузі, наведено у відповіді, розроблено та затверджено Концепцію розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій залізничного транспорту України. Разом з державним науково-дослідним центром Укрзалізниці та причетними главками розпочато розробку «Стратегії розвитку корпоративних технологій залізничного транспорту України до 2020 року з урахуванням процесів реформування та стану автоматизації».

Відділ інформації Ради профспілки