За результатами першого півріччя 2019 року Професійний недержавний пенсійний фонд «Магістраль», яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення залізничників, продемонстрував найкращу дохідність (7,4% або 15,4 % в розрахунку на рік) серед усіх недержавних пенсійних фондів з активами, вартість яких перевищує  3 млн грн. На початок третього кварталу п. р. його активи перетнули позначку 41 млн грн. та розміщені Компанією з управління активами фонду «ОТП Капітал» у фінансові інструменти із середньою дохідністю понад 18%.

Нагадаємо, що офіційний показник ставки інфляції за минулий рік становив 9,8%, а за перше півріччя 2019-го – 3,6%. Таким чином, дохідність активів Фонду майже вдвічі перевищує показники інфляції, що гарантує захист пенсійних коштів від знецінення та забезпечує примноження пенсійних накопичень учасників Професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль».