Делегацію нашої профспілки очолив Голова Федерації профспілок транспортників України, Голова профспілки В.Ткачов.
Під час зустрічі обговорювалися актуальні питання щодо подолання кризи та відновлення роботи вітчизняних підприємств, забезпечення людей безпечними робочими місцями, гідною оплатою праці, підвищення ефективності соціального захисту працівників. Президент висловив своє бачення і розуміння суспільно важливих проблем, які постійно обговорюються у профспілковому середовищі. Йшлося про те, як найкращим чином вдосконалити соціальний діалог, зміцнити його результативність, довести його якість і глибину до європейського зразка. В.Янукович підкреслив, що особливу увагу потрібно приділити колективним договорам, щоб максимально посилити соціальний захист працівників. Глава держави запевнив, що продовжиться практика участі представника профспілок на засіданнях Уряду, центральних органів виконавчої влади, всі проекти рішень Кабміну з соціально-економічних питань будуть попередньо надсилатися на розгляд і погодження профспілкам перед їх реєстрацією Міністерством юстиції, а Президент особисто сприятиме ухваленню парламентом закону про соціальний діалог, цитує Медіа-центр ФПУ.
Голова ФПУ В.Хара поінформував присутніх про сучасний стан соціального діалогу в Україні як невід’ємної складової розвитку демократичного суспільства. Він зупинився на тому, що, незважаючи на існуючу динаміку розвитку соціального партнерства, робота у напрямі соціального діалогу є недостатньо ефективною і нерідко проводиться у відриві від завдань, які повинні вирішуватися по всій вертикалі системи влади. Участь держави у соціальному діалозі має бути більшою. В.Хара вніс низку пропозицій щодо подальшого його розвитку.

В обговоренні взяли участь представники всеукраїнських профспілок і профоб’єднань, які входять до Спільного представницького органу профспілок.
У своєму виступі Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України В.Ткачов зосередився на розв’язанні актуальних соціально-економічних питань залізничників через призму існуючих у галузі проблем. Він, зокрема, загострив увагу присутніх на тому, що фінансово-економічна криза в країні негативно позначилася на усіх галузях економіки, але залізничному транспорту властива системна криза, яка почалася ще кілька років тому. І причиною цього є непродумана політика держави щодо залізничного транспорту. Тож працівники галузі сподіваються, що нинішнє керівництво держави, і у першу чергу Кабінет Міністрів, кардинально змінять ставлення до проблем залізничного транспорту і вживатимуть усіх заходів для його нормальної роботи і розвитку, наголосив лідер профспілки В.Ткачов.

Відділ інформації Ради профспілки