Зі зміною статусу відомчих медичних закладів постало питання щодо подальшого обслуговування членів Лікарняної каси. Для вирішення цієї проблеми було укладено договори із комунальними лікарнями у всіх регіонах діяльності залізниці, а всі уповноважені медзаклади забезпечені електронною базою даних про членів Лікарняної каси.


Внаслідок зростання цін на медикаменти, обстеження, вироби медичного призначення збільшуються витрати на медичне обслуговування, зокрема, хіміотерапію, кардіохірургію, ендопротезування кульшових суглобів, металоостеосинтез, операції з приводу катаракти та лікування гепатитів. Загалом ці витрати збільшились на 30,6 % і становлять 4,3 млн грн., для їх покриття розмір щомісячних членських внесків у 2017-му збільшено до 75 грн. За рахунок цього збільшено ліміти витрат на медикаменти та обстеження від 25 % при захворюваннях терапевтичного і хірургічного профілю до 75 % – при кардіохірургічних втручаннях, проведенні хіміотерапії та лікуванні гепатитів. Введено компенсацію при амбулаторно-поліклінічному лікуванні на обстеження МРТ, КТ, УЗД. Збільшено граничну суму відшкодувань до 75 тис. грн.


За підсумками 2017-го на рахунок Лікарняної каси надійшло 35 млн грн. членських внесків, витрачено – 34,5 млн грн. (88,2 % – на лікування, а 2,5 млн грн. (7,2 %) – на придбання медичного обладнання і 1,6 млн грн. (4,2 %) – на діяльність організації. За зверненням медичних закладів надано дозволи на понадлімітні витрати на суму 1,5 млн грн. щодо 638 осіб, адже іноді для завершення лікування ці суми сягають 20 тис. грн. і більше. a
Після реформування галузевих медичних закладів зросла кількість випадків, а, відповідно, і витрат на лікування в не уповноважених медичних закладах: у минулому році вона збільшилась на 20 % (2893 випадки), на 33,3 % зросли витрати на лікування, виплачено 8,6 млн грн. компенсації.


Члени Лікарняної каси отримували медичну допомогу в 238 медичних закладах.
За рік надійшло 2893 справи на компенсацію витрат.


У 2017-му майже 500 осіб отримали компенсацію понад 5 тис. грн., у тому числі 104 особи – понад 10 тис. грн., 65 осіб – від 20 до 35 тис. грн., 23 особи – від 35 до 75 тис. грн.


Встановлено порядок повідомлення членів Лікарняної каси по кожному випадку відмови в компенсації або виплати її не в повному розмірі, а також причин.


У зв’язку із реформуванням залізничних медзакладів особливого значення набуло питання забезпечення медикаментами, адже це – до 70 % коштів від загальних витрат на лікування. Тож укладено договори з медичними закладами та аптечними установами у всіх регіонах діяльності залізниці на безготівковий відпуск медикаментів для членів Лікарняної каси, що лікуються в уповноважених закладах, якщо вони відсутні в лікарні.


Наглядовою радою здійснювався контроль за виконанням рішення конференції, критичних зауважень і пропозицій, висловлених делегатами.


Так, розширено програму надання медичної допомоги при інтенсивній терапії, лікуванні очних захворювань із застосуванням сучасних технологій, амбулаторного лікування.


До Лікарняної каси прийнято членів сімей залізничників, які загинули в зоні АТО без сплати членських внесків, їхніх дітей взято на обслуговування в дитячу поліклініку Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті.
Приймались рішення щодо придбання вкрай необхідного медичного обладнання для Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті, амбулаторії локомотивного депо Львів-Захід та поліклініки пасажирського вагонного депо Львів. Загальні витрати на обладнання становлять 2,5 млн грн.


Кожний працівник чи пенсіонер отримує часткову компенсацію членських внесків у розмірі 25 грн. згідно з колдоговором, таке рішення прийнято керівництвом залізниці та дорпрофсожем. Спільним представницьким органом профспілок проводиться робота щодо передбачення у колективному договорі ПАТ «Укрзалізниця» компенсації 50 % членських внесків та їх перерахування Лікарняній касі  на рівні внесків до страхових компаній, а також сприяння створенню корпоративної Лікарняної каси Товариства.


Позитивним в роботі Лікарняної каси є прозорість, її діяльність висвітлюється через газету «Львівський залізничник», інформаційні стенди, під час зустрічей з профактивом та трудовими колективами. Про довіру до цієї організації свідчить і те, що в 2017-му до Лікарняної каси долучилися майже 2,5 тис. осіб при значній плинності кадрів і зменшенні чисельності штату залізниці.


Лікарняна каса – це спільний соціальний проект керівництва залізниці та профспілки, спільна відповідальність за її діяльність. Усі керівні органи діють на громадських засадах. Триває робота з підвищення ефективності діяльності організації. За рішенням конференції Лікарняної каси 24 лютого п. р. здійснюються заходи щодо розширення програми надання медичної допомоги членам Лікарняної каси.


Андрій СЕНИШИН, голова дорожньої профорганізації
Львівської залізниці, голова наглядової ради
громадської організації «Лікарняна каса»