„На виконання п. 2 наказу Укрзалізниці від 13.12.2011р., № 648-Ц доводиться порядок видачі приміських квитків форми 4 та транспортних вимог форми 6 для проїзду за особистими потребами працівників залізничного транспорту та штатних працівників профспілкових організацій на 2012 рік.

 

Штатні працівники профспілкових організацій та пенсіонери, які звільнилися на пенсію з профспілкових органів галузі, користуються правом отримання приміських квитків форми 4 та транспортних вимог форми 6 за особистими потребами нарівні з працівниками відповідних підприємств залізничного транспорту.

Згідно з угодою країн СНД зберегти для працівників залізничного транспорту України з включенням однієї особи, що знаходиться на їх утриманні (діти, падчерки, пасинки та усиновлені діти нарівні з рідними, діти під опікою віком до 18 років), право на проїзд за транспортною вимогою форми 6 в прямому сполученні по країнах СНД. Надавати працівникам залізничного транспорту і членам їх сімей, які знаходяться на утриманні (одна особа), річний приміський квиток форми 4 на відстань до 150 кілометрів від місця проживання, але не більше двох напрямків у сумарному обчисленні після 11 місяців безперервної роботи на підприємствах та організаціях залізничного транспорту України.

Додатково видавати працівникам залізничного транспорту України другу разову транспортну вимогу форми 6 по залізницях України на бланках місцевого сполучення в купейному вагоні швидкого поїзда без включення утриманців. Також видавати приміський квиток форми 4 від місця проживання до місця роботи на відстань до 200 кілометрів.

Видавати транспортні вимоги форми 6 замість консультаційної залізничникам і їх утриманцям, які проживають та працюють в зоні радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, для проїзду на оздоровлення в санаторії, пансіонати, дитячі оздоровчі та спортивні табори за путівками, виданими профспілковими органами галузі.

Пенсіонери, які звільнилися на пенсію із залізничного транспорту країн СНД, та пенсіонери, які звільнилися на пенсію з підприємств галузі за скороченням чисельності або штату при досягненні пенсійного віку і відпрацювали в галузі: жінки – не менше 15 років, чоловіки – не менше 20 років, а також особи, що стали інвалідами І та II групи внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання під час роботи на залізничному транспорті країн СНД, мають право на разову транспортну вимогу форми 6 по Україні і приміський квиток форми 4 на відстань до 150 кілометрів від місця проживання, але не більше двох напрямків в сумарному обчисленні, з включенням одного утриманця (дитина).

Пенсіонери, нагороджені за час роботи на залізничному транспорті країн СНД знаком „Почесному залізничнику”, а також ті, кому присвоєно звання „Заслужений працівник транспорту”, „Заслужений енергетик”, „Заслужений зв’язківець”, „Заслужений будівельник”, „Заслужений раціоналізатор” та інші державні почесні звання, які звільнились у зв’язку з виходом на пенсію з підприємств залізничного транспорту країн СНД, одержують разову транспортну вимогу форми 6-В у прямому сполученні країн СНД і річний приміський квиток форми 4 на відстань до 250 кілометрів від місця проживання, але не більше двох напрямків у сумарному обчисленні з включенням одного утриманця (дитина).

Студенти денної форми навчання навчальних закладів залізничного транспорту, які навчаються на бюджетній основі, на договірній основі з підприємствами залізничного транспорту (за списком навчального закладу), діти залізничників мають право на разову транспортну вимогу форми б по Україні для проїзду в плацкартному вагоні з правом замінити її на учнівський приміський квиток форми 4 на відстань до 100 кілометрів або квиток-картку форми 5 на відстань до 250 кілометрів від місця проживання до місця навчання.

Видавати студентам та учням – дітям залізничників денної форми навчання, яким виповнилося 18 років, учнівський приміський квиток форми 4 на відстань до 100 кілометрів або квиток-картку форми 5 на відстань до 250 кілометрів до закінчення ними навчального закладу в рахунок норми разової транспортної вимоги прямого сполучення країн СНД одного з батьків.

Учням – дітям залізничників, батько або мати яких загинули у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи вийшли на пенсію за віком або по інвалідності, видавати річний учнівський приміський квиток форми 4 на відстань до 100 кілометрів або квиток-картку форми 5 на відстань до 250 кілометрів.

Працівникам підприємств залізничного транспорту, які навчаються заочно у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, видається транспортна вимога форми 6 за викликом навчального закладу двічі на календарний рік у разі надання додаткової оплачуваної відпустки.

Цей порядок поширюється на працівників основної діяльності залізниць, працівників підприємств, організацій, підпорядкованих Укрзалізниці (державні підприємства „Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень „Укррефтранс”, „Український державний центр транспортного сервісу „Ліски”, „Центральна станція зв’язку Державної адміністрації залізничного транспорту України”, „Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України”, „Український Державний розрахунковий центр міжнародних перевезень”, „Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України”, „Проектно-конструкторське технологічне бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті України”, „Український центр механізації колійних робіт”, „Проектно-конструкторське та технологічне бюро рухомого складу Державної адміністрації залізничного транспорту України”, „Редакція газети „Магістраль”, державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України „Укрзалізничпостач”), працівників Золотоніської технічної школи, працівників апарату Укрзалізниці, працівників відомчої медицини, а також дозволяється надавати працівникам технікумів (коледжів) залізничного транспорту та Учбово-методичного центру Укрзалізниці разову транспортну вимогу форми 6 для проїзду у прямому сполученні по залізницях України в купейному вагоні швидкого поїзда та річний приміський квиток форми 4 від місця проживання до місця роботи на відстань до 200 кілометрів”.