Від 8.02.2013 р., № Ц-1/45

«З метою безумовного виконання вимог Укрзалізниці щодо збереження кадрового потенціалу залізничного транспорту та недопущення звільнення працівників з підстав скорочення чисельності чи штату, при проведенні заходів по удосконаленню та модернізації виробництва, впровадженню нових технологій та систем управління зобов’язую:
1. Накази про проведення структурних змін на залізницях, які передбачатимуть, зменшення штатних одиниць у підрозділах, підписувати особисто начальниками залізниць.
2. Проекти вищезазначених наказів перед їх підписанням надавати на узгодження в Укрзалізницю через Головне управління кадрової та соціальної політики з конкретними пропозиціями щодо забезпечення зайнятості працівників, посади яких підлягають вилученню із штатних розписів.
3. Попереджаю про Вашу особисту відповідальність за виконання зазначеного розпорядження.

Генеральний директор Укрзалізниці С.П.Болоболін».