На виконання рішень президії Головним управлінням приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці вжито низку заходів. Так, до кінця 2013 року додатково перевірено майже всі підпорядковані підрозділи, розроблено нормативи обслуговування пасажирів з оформлення проїзних документів в електро- та дизель-поїздах. Завдяки цьому на залізницях планові завдання на отримання виручки від продажу квитків в контрольному періоді приймались з урахуванням місцевих норм праці на обслуговування пасажирів.

Врахування норм часу на оформлення проїзних документів провідником при формуванні планових завдань дозволило підвищити рівень відповідальності за виконання роботи. При цьому місячні планові завдання на окремих залізницях за шість місяців п. р. залишаються стабільними. Такий підхід призвів до зменшення кількості працівників, які не виконують місячний план виручки, та підвищив по залізницях дохідність служби приміських пасажирських перевезень. Як приклад, в моторвагонному депо Люботин Південної залізниці протягом другого кварталу всі провідники виконали планові завдання при відпрацьованій нормі робочого часу в середньому на 114 %. Аналогічна позитивна динаміка спостерігається і в моторвагонних депо Харків і Здолбунів. З січня до травня 2014-го вона фіксувалась і в моторвагонному депо Запоріжжя Придніпровської магістралі.

Про позитивні зміни свідчить і стан трудової дисципліни. Якщо в 2012–2013 роках у деяких підрозділах кількість притягнутих до дисциплінарної відповідальності перевищувала наявний штат працівників, то вже в першому півріччі п. р. за порушення у сфері обслуговування пасажирів та безквиткове перевезення до дисциплінарної відповідальності не притягнуто жодного працівника у моторвагонних депо Люботин, Харків, Запоріжжя, Здолбунів, майже вдвічі зменшився цей показник у моторвагонному депо Одеса–Застава І.

Позитивну роль в реалізації планових завдань відіграло і додаткове матеріальне стимулювання працівників за перевищення планових завдань. В цілому в залежності від залізниці премія за виконання плану виручки коливається від 7 до 10 %. А за перевиконання – 40–60 % від надпланової суми виручки.

На Придніпровській залізниці розроблено Положення про преміювання, відповідно до якого преміальні виплати не залежать від результатів основної діяльності. Так, за виконання планових завдань працівник від суми виручки отримує 15 %, а розмір премії обмежується тільки 75 % посадового окладу.
Проте непоодинокі випадки порушень норм трудового законодавства у сфері регулювання питання нормування праці нівелюють зазначені досягнення…


На Придніпровській залізниці телеграмою планові завдання для провідників Запорізького моторвагонного депо та інших підрозділів на червень п. р. піднято на 6 тис. грн. порівняно з травнем і вдвічі – у порівнянні з квітнем. План прийнято без урахування норм праці на обслуговування пасажирів із встановленням щомісячного ліміту на обслуговування тільки 650 пільгових категорій пасажирів. Як наслідок, у червні жоден працівник не виконав планові завдання, у зв’язку з чим розмір заробітної плати кожного знизився в середньому на 30—40 %. Та, незважаючи на це, у липні план виручки збільшився ще на тисячу гривень.


На Львівській залізниці відповідними телеграмами розмір премії провідників у приміському сполученні обмежено 5 % посадового окладу, попри те, що їх преміювання, в тому числі і додаткове, залежить не від результатів основної діяльності, а виключно від виконання/перевиконання планових завдань.


Слід відзначити, що завдяки принциповій позиції профкому моторвагонного депо Львів премія виплачується в повному обсязі.


В окремих структурних підрозділах укриваються від обліку надурочні години роботи шляхом маніпуляцій з графіками роботи та табелями обліку робочого часу, які не відповідають журналам прийому/здачі чергувань, приходу/виходу з роботи, журналам інструктажів тощо.


Незважаючи на наявність методичної бази про правове забезпечення контрактної форми трудового договору, відповідних рішень президії Ради профспілки, наказу Укрзалізниці від 4.03.2014 р., № 056–Ц/од, яким затверджено Положення про укладання контрактів з працівниками залізничного транспорту, які здійснюють обслуговування пасажирів, та Типову форму контракту з провідником пасажирських вагонів, що схвалена примирною комісією з розгляду колективного трудового спору між профспілкою та Кабінетом Міністрів України, майже в усіх структурних підрозділах служб приміських пасажирських перевезень залізниць робота працівників організовується з порушеннями чинного законодавства.


З невідомих причин контракти не приводяться до вимог Типового контракту, затвердженого наказом Укрзалізниці. Продовжується і практика укладання короткотермінових контрактів від 3 до 6 місяців, що використовується як метод психологічного тиску для виконання доведених планових завдань, недотримання адміністрацією деяких зобов’язань за контрактом, що не дозволяє працівнику вважати себе повноцінним членом трудового колективу.


Микола БЄЛЬЧЕНКО, головний правовий інспектор праці Ради профспілки

З  постанови  президії  Ради  профспілки


Начальникам залізниць України та Головному управлінню приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці запропоновано:
– До 1 листопада 2014 р. привести діючі контракти з провідниками пасажирських вагонів до вимог Положення про укладання контрактів з працівниками залізничного транспорту, які здійснюють обслуговування пасажирів, та Типової форми, схваленої примирною комісією з розгляду колективного трудового спору між профспілкою та Кабінетом Міністрів України, затверджених наказом Укрзалізниці від 4.03.2014 р., № 056-Ц/од;
– вжити заходів щодо усунення недоліків в організації роботи підпорядкованих підрозділів в частині організації робочого часу і часу відпочинку працівників, нормування та оплати праці.


Дорожнім, територіальним комітетам профспілки, профкомам первинних профорганізацій підрозділів приміських пасажирських перевезень рекомендовано:

– додатково вивчити зазначені питання та винести їх на розгляд виборних органів профспілки до кінця 2014 року, забезпечити контроль за дотриманням трудових прав працівників;
– з урахуванням вимог ст.ст. 10, 14 Закону України «Про колективні договори і угоди» вжити заходів щодо внесення в колдоговори відповідних змін і доповнень, що стосуються контрактної форми трудового договору, із зазначенням переліку посад, на які розповсюджуються такі зміни.