Вадим БУБНЯК,
Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України
 
– Наприкінці березня Рада профспілки розпочала активні переговори з Укрзалізницею щодо вирішення соціально-трудових проблем, які накопичилися на залізничному транспорті і призвели до соціальної напруги в трудових колективах.
 
Під егідою Міністерства інфраструктури у травні відбулася нарада керівництва галузі та профспілки, під час якої обговорено зазначені вимоги. Було досягнуто певного компромісу щодо шляхів вирішення проблем у галузі, і це знайшло своє відображення в підписаному сторонами протоколі.

У зв’язку з появою в деяких ЗМІ коментарів, які спотворюють досягнуті домовленості, виникла необхідність детальніше роз’яснити ухвалені сторонами рішення.

Так, незважаючи на вкрай складну фінансову ситуацію, все ж досягнуто принципової домовленості щодо підвищення тарифних ставок і посадових окладів у розмірі до 10 % з 1 жовтня 2015 року. Конкретний розмір підвищення обговорюватиметься сторонами з врахуванням поточного фінансово-економічного стану та перспектив його стабілізації.
 
Сторони намітили шляхи переходу галузі на повний робочий час. З метою прискорення вирішення цього питання рекомендовано приймати відповідні рішення на підставі таких критеріїв, як виконання плану приведеної продукції, не перевищення планового показника фонду оплати праці (без урахування індексації доходів) та виконання планового завдання з продуктивності праці. При цьому право прийняття рішення щодо запровадження повного робочого часу залишається у залізниць і державних підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці.

Одним з найважливіших питань, які хвилюють залізничників, є недопущення масових скорочень працівників. У ході переговорів Укрзалізниця дійсно порушує питання приведення чисельності персоналу у відповідність до обсягів виконуваної роботи з метою стабілізації фінансово-економічного стану.
 
Звичайно, що не можна ігнорувати значне падіння обсягів роботи. За 5 місяців поточного року в цілому по залізницях обсяги приведеної продукції зменшилися на 8,1 %, загальний вантажообіг – на 13 %, а пасажирообіг – на 5,6 %. І перспективи не втішні.

Тому сторони домовилися, що оптимізація чисельності працівників буде відбуватися не лише з урахуванням фактичних обсягів робіт, а й із забезпеченням виконання технологічних процесів та дотриманням норм Галузевої угоди.

Разом з тим, варто нагадати, що відповідно до пункту 3.4.1. Галузевої угоди Укрзалізниця взяла на себе зобов’язання у випадку скорочення обсягів робіт зменшення чисельності працівників проводити, в першу чергу, шляхом природної плинності кадрів і тимчасового обмеження прийому на роботу.

Необхідно зазначити, що процес зменшення чисельності працівників відбувається постійно протягом останніх років і, в основному, шляхом природної плинності кадрів. Так, у минулому році середньооблікова чисельність працівників залізниць зменшилася більш ніж на 22 тис. осіб, а за 5 місяців поточного – майже на 14 тис. осіб. При цьому за скороченням чисельності або штату було звільнено у 2014 році 81 особу, а за 5 місяців 2015-го – лише 3 особи.
 
Щодо забезпечення виконання технологічних процесів, то вони прямо пов’язані із показником нормативної чисельності. Тому на місцях це важливе питання має вирішуватися на підставі розрахунку нормативної чисельності, шляхом природної плинності кадрів і заходів із перепідготовки вивільнюваних працівників за професіями, на які є попит на підприємствах галузі, як це передбачено Галузевою угодою.

У протоколі зазначено також, що виплату винагороди за підсумком роботи за 2014 рік у розмірі 50 % тарифної ставки (посадового окладу) буде здійснено протягом III кварталу 2015 року. Відповідну телеграфну вказівку 6 липня було спрямовано на підприємства і структурні підрозділи.

Крім цього, сторони також домовилися, що Укрзалізниця забезпечить фінансування норм Галузевої угоди, в тому числі тих її окремих пунктів, на реалізацію яких були наміри зменшити витрати.