«Відповідно до ст. 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановляє:

1. Затвердити на 2012 рік у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності такі граничні норми витрат на часткове фінансування з розрахунку в середньому на оздоровчу зміну:

1.1. Харчування дітей (у частині вартості набору продуктів харчування на одну дитину відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”) – не більше 37 гривень на один людино-день.

1.2. Лікування та культурне обслуговування дітей – не більше З гривень на один людино-день.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.


Голова правління В.М. Коломієць».

Пояснювальна записка до постанови правління Фонду


“Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення на 2012 рік”

На виконання ст. 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” проектом постанови правління Фонду пропонується затвердити граничні норми витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей у дитячих закладах оздоровлення на 2012 рік.

За дорученням Виконавчої дирекції Фонду виконавчими дирекціями відділень Фонду здійснено розрахунки норм витрат на харчування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення відповідно до добового набору продуктів харчування на одну дитину, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р., № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, з урахуванням даних державних установ, які займаються формуванням цін у регіонах.

За розрахунками відділень Фонду вартість набору продуктів харчування на одну дитину на добу за цінами грудня 2011 року в дитячих закладах оздоровлення в середньому склала 33,83 гривні.


Враховуючи розмір прогнозованого індексу споживчих цін 107,9 %, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 р., № 907 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки” та приймаючи до уваги значні розбіжності цін на продукти харчування в регіонах, для подальшої організації раціонального харчування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, пропонуємо затвердити граничні норми витрат при частковому фінансуванні на харчування дітей (у частині вартості набору продуктів харчування на одну дитину відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р., № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”) не більше 37 гривень на один людино-день з розрахунку в середньому на оздоровчу зміну.

Граничні норми витрат на лікування та культурне обслуговування дітей за рахунок коштів Фонду пропонується залишити в межах норм, які були передбачені на 2011 рік – не більше 3 гривень на один людино-день з розрахунку на оздоровчу зміну (фактичні витрати за 2011 рік 2,94 грн. Ч 107,9 % = 3,17 грн.).

 

При частковому фінансуванні оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення з тривалістю оздоровчої зміни 21 день доплата за рахунок коштів Фонду в 2012 році становитиме 840 гривень. За таких умов можна буде оздоровити понад 210 тисяч дітей, які є членами сімей застрахованих осіб.


Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності