Перевірки показали, що зазначені питання вивчалися на виробничому рівні, неодноразово розглядалися на засіданнях профспілкових комітетів, деякі профкоми порушили питання реалізації рішень Ради профспілки на спільних оперативних нарадах з адміністрацією. Неодноразово практичну допомогу первинкам надавали фахівці дорожніх і територіальних комітетів, правові інспектори праці Ради профспілки на залізницях.
Завдяки цьому на багатьох підприємствах і в структурних підрозділах вдалося усунути такі порушення, як незаконне встановлення додаткових вихідних днів поза межами визначених відповідними наказами начальників залізниць і правилами внутрішнього трудового розпорядку; застосування режиму неповного робочого часу без двомісячного попередження; надання відпусток без збереження заробітної плати за відсутності письмової згоди працівників тощо.


Проте у низці первинок організація громадського контролю за дотриманням законодавства про працю, Галузевої угоди і колдоговорів все ще знаходиться на неналежному рівні. Тут не скористалися матеріалами засідання Ради профспілки від 27.11.2014 р., не вживали заходів для реалізації ухвалених рішень. Відповідні питання ігнорувалися при складанні планів роботи. Поодинокі засідання з питань дотримання трудового законодавства чи реалізації колдоговорів проводилися без підготовки, інформація фахівців або керівників просто бралася до відома без аналізу та подальшої реакції.


Окремі первинки питання забезпечення основної захисної функції профспілки взагалі не вносять до планів роботи, не звертаються по допомогу з актуальних питань до дорпрофсожів, теркомів, правових і технічних інспекторів праці Ради профспілки на залізницях, не доводять до адміністрації злободенні проблеми та запропоновані Радою профспілки шляхи їх вирішення.


Ця негативна тенденція свідчить не лише про негаразди в організації роботи виборних органів первинок, але й про відсутність дієвого контролю з боку вищих профорганізацій.


Результатом такої роботи є непоодинокі факти порушень трудового законодавства, Галузевої угоди, колдоговорів при прийнятті рішень, які стосуються соціально-економічних інтересів працівників. Як наслідок, суперечать один одному первинні документи з обліку праці, фактичний режим роботи не відповідає правилам внутрішнього трудового розпорядку.


Наприклад, запровадження змін істотних умов праці (двогодинної обідньої перерви) для працівників із шестиденним режимом роботи (змінних) у низці випадків проводилось без достатнього економічного аналізу й урахування ст. 66 КЗпП України. Таким чином у працівників безпідставно вилучається з обліку за місяць від 20 і більше годин фактичної роботи. Ця схема продовжувала працювати навіть після скасування у травні п. р. на деяких залізницях зазначених обмежень для цієї категорії працівників.


І навіть більше: в окремих випадках при формуванні табелів обліку робочого часу просто вилучалося без будь-яких підстав по 7–10 фактично відпрацьованих годин.


Також виявлено непоодинокі факти порушень при обліку й оплаті часу прямування від постійного пункту збору до місця виконання робіт і в зворотному напрямку, технічного навчання, яке проводиться у неробочий час тощо.


Втім, незважаючи на зазначені порушення в окремих структурних підрозділах, у цілому стан правозахисної діяльності у першому півріччі 2015-го значно покращився, зокрема, завдяки системній роботі дорожніх і територіальних комітетів профспілки. Про це свідчать і позитивні результати роботи правової інспекції праці Ради профспілки за цей період.


Президія Ради профспілки рекомендувала керівництву Укрзалізниці, підпорядкованих підприємств, начальникам залізниць вжити заходів щодо усунення порушень трудового законодавства з організації робочого часу та його обліку, часу відпочинку, порядку запровадження неповного робочого часу для працівників із змінним режимом, неухильного виконання наказу Мінпраці від 19.04.2006 р., № 138, пункту 2.1 наказу Укрзалізниці від 10.03.1994 р., № 40-Ц і не допускати їх в подальшому. А профорганам усіх рівнів – не лише посилити контроль у цих питаннях, але й ініціювати внесення в колдоговори переліку робіт, де через умови виробництва неможливо встановити обідню перерву та на яких робочий час обліковується в повному обсязі без будь-яких обмежень.


Відділ інформації Ради профспілки