Повідомляємо, що, відповідно до ст. 14 Закону України «Про колективні договори і угоди», зміни і доповнення до діючого колективного договору можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному цим колдоговором. Іншої процедури внесення змін до колективних договорів законодавством не передбачено.

 

Водночас нагадуємо, що ст. 6 цього ж Закону забороняється будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників та їх представників або заборонити їх здійснення, у тому числі з боку органів господарського управління та роботодавців при укладенні та виконанні чинних колективних договорів.


Тож Рада профспілки пропонує сторонам колективно-договірного регулювання всіх рівнів при внесенні змін і доповнень до діючих колективних договорів керуватися чинним законодавством.