З метою належної організації та забезпечення оздоровчого процесу в 2018 році, на виконання абзацу другого пункту 5.12 Галузевої угоди, відповідно до наданого спільного роз’яснення ПАТ «Укрзалізниця» та профспілки залізничників і транспортних будівельників України від 23.02.2018 р., № Ц-/6-26/578-18 ПАТ «Укрзалізниця» та Рада профспілки залізничників і транспортних будівельників України постановили:


1. Директорам регіональних філій «Придніпровська залізниця», «Південна залізниця», «Південно-Західна залізниця», «Одеська залізниця», «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та головам відповідних дорпрофсожів:


1.1. Підготувати та затвердити або внести відповідні зміни (доповнення) у затверджені спільні постанови в частині, що стосується проведення оздоровчої кампанії для працівників ПАТ «Укрзалізниця» та членів їх сімей у закладах, які передані на баланс (утримання) новостворених філій ПАТ «Укрзалізниця», відповідно до зобов’язань та на умовах прийнятих спільних постанов між регіональними філіями та дорпрофсожами у минулому році;


1.2. Забезпечити працівників регіональних філій (філій) та членів їх сімей путівками на оздоровлення у першу чергу до закладів, які передані на баланс (утримання) новостворених філій ПАТ «Укрзалізниця», відповідно до розподілу за територіальним принципом серед працівників регіональних філій та виробничих підрозділів філій ПАТ «Укрзалізниця» (які територіально розташовані в межах відповідної регіональної філії) пропорційно чисельності працюючих. Видачу та облік путівок до оздоровчих закладів, які передані на баланс (утримання) новостворених філій ПАТ «Укрзалізниця», у тому числі тих, що у власності трудових колективів, а також розрахунки за них здійснювати через дорпрофсожі або територіальні профспілкові органи, визначені спільними постановами (у виключних випадках – регіональні філії за умови погодженням із Управлінням соціальної політики).


2. Регіональним філіям «Придніпровська залізниця», «Південна залізниця», «Південно-Західна залізниця», «Одеська залізниця», «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»  дозволяється понести витрати на організацію та підготовку процесу оздоровлення та відпочинку в закладах, які передані на баланс (утримання) новостворених філій ПАТ «Укрзалізниця», у тому числі тих, що у власності трудових колективів, в розмірах, не менших фактично витрачених коштів на зазначені цілі за підсумком минулого року відповідно до укладених спільних постанов між адміністраціями регіональних філій та дорпрофсожами. У разі наявної нестачі коштів, що передбачені затвердженими контрольними завданнями з основних фінансово-економічних показників регіональних філій на 2018 рік на організацію та підготовку процесу оздоровлення та відпочинку працівників регіональних філій (філій) ПАТ «Укрзалізниця» та членів їх сімей, необхідно терміново направити обґрунтовані розрахунки потреб у додатковому фінансуванні та у встановленому порядку винести на розгляд правління зазначене питання для прийняття відповідних управлінських рішень.


3. Новоствореним філіям ПАТ «Укрзалізниця», на баланси (утримання) яких передані заклади оздоровлення та відпочинку:


3.1. Здійснити поточне утримання оздоровчих закладів, що були передані на їх баланс (утримання), у тому числі тих, що у власності трудових колективів, у межах витрат, передбачених на зазначені цілі в контрольних завданнях з фінансово-економічних показників на 2018 рік, та забезпечити належну підготовку до початку оздоровчого сезону. У разі нестачі коштів розробити і направити обґрунтовані розрахунки потреб у додатковому фінансуванні та у встановленому порядку винести на розгляд правління зазначене питання для прийняття відповідних управлінських рішень;


3.2. Забезпечити своєчасний випуск (емісію) путівок до оздоровчих закладів, що були передані на їх баланс (утримання), у тому числі тих, що у власності трудових колективів, у кількості не меншій, ніж у 2017 році, та передати їх не пізніше ніж за 20 днів до початку кожного оздоровчого періоду для розподілу, видачі та обліку дорпрофсожам (у виключних випадках –  регіональним філіям) за територіальним принципом.


4. Відокремленим структурним підрозділам ПАТ «Укрзалізниця», у чинних нормативних документах яких не врегульовано питання часткової оплати працівником вартості путівки, рекомендується у 2018 році надавати своїм працівникам путівки на оздоровлення та відпочинок з частковою оплатою їх вартості таким чином: у січні – квітні – 25%; у травні – вересні – 35%; у жовтні – грудні – 30%.

 

Відсоток часткової оплати (батьківського внеску) працівників за путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для їх дітей складає 10%.


5. У разі нестачі коштів, що передбачені затвердженими контрольними завданнями з основних фінансових показників філій на 2018 рік на здешевлення путівок для працівників новостворених філій ПАТ «Укрзалізниця» та членів їх сімей, новоствореним філіям розробити і направити (через Управління соціальної політики) обґрунтовані розрахунки потреб у додатковому фінансуванні та у встановленому порядку винести зазначене питання на розгляд правління для прийняття відповідних управлінських рішень.


6. Здешевлення вартості путівок на оздоровлення та відпочинок для працівників ПАТ «Укрзалізниця» та членів їх сімей (у тому числі дітей) здійснювати в обсягах, не менших попереднього року, за рахунок витрат іншої операційної діяльності регіональних філій, філій ПАТ «Укрзалізниця».