Розглянувши та обговоривши відповідну інформацію, президія Ради профспілки зазначила, що протягом цього періоду фінансово-економічна ситуація на підприємствах, які перебувають у сфері дії угод, була стабільною, що сприяло виконанню галузевих угод.

Середньомісячна заробітна плата працівників корпорації “Укрметротунельбуд” зросла на 19,5 % порівняно із 2010 роком, у працівників акціонерного товариства “Мостобуд” аналогічний показник на 11 % вищий, ніж у 2010-му.

 

Заборгованість із заробітної плати корпорації “Укрметротунельбуд” у порівнянні із 2010-м знизилася у шість разів і на кінець року становила 1 201 тис. грн., заборгованість в ПАТ «Мостобуд» за рік ліквідовано. Заборгованість із заробітної плати працівникам державної корпорації “Укртрансбуд” становить 463,5 тис. грн.

На окремих підприємствах продовжувалася практика застосування відпусток без збереження заробітної плати та режиму неповного робочого часу.

Президія Ради профспілки запропонувала державній корпорації з транспортного будівництва “Укртрансбуд”, державній корпорації з будівництва метрополітенів і тунелів “Укрметротунельбуд” вжити необхідних заходів для погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення повного робочого дня (тижня), реалізації в повному обсязі пільг, трудових і соціальних гарантій працівників, передбачених угодами.

Щодо виконання інших норм і положень угод, то працівники отримували надбавки до тарифних ставок (посадових окладів) за вислугу років, доплати і надбавки за умови праці тощо.

Здійснювалося навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації працівників. Зокрема, у 2011 році на навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації корпорацією “Укрметротунельбуд” витрачено 224 тис. грн., ПАТ „Мостобуд” – 4,0 тис. грн.

Здійснювалося фінансування заходів з охорони праці. На ці цілі корпорацією “Укрметротунельбуд” спрямовано 879,1 тис. грн., ПАТ «Мостобуд – 1 310,9 тис. грн..

Надавалися щорічні оплачувані відпустки за безперервний стаж роботи, додаткові відпустки за ненормований робочий день, роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці.

Здійснювалося оздоровлення працівників та членів їх сімей, надавалася матеріальна допомога на лікування та оздоровлення. В цілому забезпечувалися передбачені угодами соціальні гарантії ветеранам праці.

 

Перераховувалися кошти профспілковим комітетам на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

Водночас президія Ради профспілки запропонула дорожнім, територіальним комітетам, профкомам об’єднаних та первинних профорганізацій посилити вимоги до господарських керівників щодо виконання у повному обсязі норм і положень угод та колективних договорів, звернувши особливу увагу на погашення заборгованості із заробітної плати, запровадження повного робочого дня (тижня), збереження трудового потенціалу підприємств, дотримання трудового законодавства при застосуванні неповного робочого часу.

Відділ інформації Ради профспілки