Про затвердження Порядку компенсації
вартості проїзду залізничним транспортом
штатних профспілкових працівників
залізничного транспорту за службовими
потребами у внутрішньому та міжнародному
сполученні

З метою виконання підпункту 3.7.10 пункту 3.7 Галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками, наказу Укрзалізниці від 13.12.2011 № 648-Ц «Про відміну службових транспортних вимог та перехід на оплату проїзду грошовими коштами»

НАКАЗУЮ:

1 Затвердити Порядок компенсації вартості проїзду залізничним транспортом штатних профспілкових працівників залізничного транспорту за службовими потребами у внутрішньому та міжнародному сполученні, що додається.
2 Начальникам Головного управління справами, залізниць, підприємств залізничного транспорту, підпорядкованих Укрзалізниці, довести до відома та забезпечити виконання причетними цього наказу.
3 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

З профспілкою залізничників і транспортних будівельників України погоджено.

Генеральний директор В.В.Козак

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Укрзалізниці
15_лютого 2012 № 050-Ц

П О Р Я Д О К
компенсації вартості проїзду залізничним транспортом штатних профспілкових працівників залізничного транспорту за службовими потребами у внутрішньому та міжнародному сполученні


Даний порядок запроваджується у зв’язку з відміною службових транспортних вимог для проїзду залізничним транспортом та на виконання вимог законодавства про профспілки і Галузевої угоди між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками (далі – Галузева угода) і розповсюджується на штатних профспілкових працівників.

Підпунктом 3.7.10 пункту 3.7 Галузевої угоди передбачено видавати штатним профспілковим працівникам згідно з переліком службові річні квитки для проїзду залізничним транспортом.

Для забезпечення виконання підпункту 3.7.10 пункту 3.7 Галузевої угоди щодо безоплатного проїзду залізничним транспортом штатних профспілкових працівників залізничного транспорту за службовими потребами здійснюється компенсація вартості їх проїзду залізницями, підприємствами залізничного транспорту. 

Штатними вважаються керівники, фахівці та інші працівники, які знаходяться в штаті профспілкових організацій і фінансуються за рахунок профспілкового бюджету.

Право на компенсацію вартості проїзду залізничним транспортом за службовими потребами мають штатні працівники профспілок, які створені відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а їх організації легалізовані в установленому законом порядку на залізницях та в їх структурних підрозділах, на підприємствах, в організаціях і установах залізничного транспорту, Державній адміністрації залізничного транспорту України. Перелік посад штатних працівників профспілкових організацій залізничного транспорту України, які мають право на компенсацію вартості проїзду залізничним транспортом, та регіони обслуговування визначено у додатку 1.

Компенсація проїзду залізничним транспортом профспілкових працівників здійснюється для виконання службових та громадських обов’язків:  участь в засіданнях виборних профспілкових органів (Ради профспілки, дорожніх, територіальних, об’єднаних комітетів профспілки, профкомів первинних профспілкових організацій, їх президій, професійних секцій та комісій, ревізійних комісій та інше), в профспілкових зборах, конференціях, з’їздах, нарадах, семінарах, комісіях, а також для поїздок для підвищення кваліфікації працівників, перевірки та вивчення роботи профспілкових організацій, надання їм практичної допомоги, розслідування нещасних випадків на виробництві тощо.

Рішення про службове відрядження штатного профспілкового працівника приймається керівником відповідного профспілкового органу.

Придбання квитків для проїзду залізничним транспортом за службовими потребами здійснюється загальновстановленим порядком через квиткові каси або через Інтернет з оплатою готівкою.

Компенсація вартості придбаних квитків для проїзду залізничним транспортом за службовими потребами здійснюється щомісячно залізницями, підприємствами залізничного транспорту в залежності від легалізації профспілкових організацій (господарським органом відповідного рівня) шляхом перерахування цільових внесків відповідним профспілковим органам, а саме:

– первинним профспілковим організаціям – структурними підрозділами залізниць, підприємствами залізничного транспорту;
– об’єднаним, територіальним комітетам профспілки, ВПМУ, ВПЗУ, ВППЗ – дирекціями залізничних перевезень;
– дорожнім комітетам профспілки – управліннями залізниць;
– Раді профспілки, профспілковій організації апарату Укрзалізниці – Державною адміністрацією залізничного транспорту України (Головним управлінням справами Укрзалізниці).

Підставою для перерахування коштів профспілковим організаціям є звіт відповідної профспілкової організації.

У випадку, коли бухгалтерське обслуговування первинних профспілкових організацій здійснюється територіальними чи дорожніми комітетами профспілки, структурні підрозділи залізниць перераховують кошти для компенсації вартості придбаних квитків для службового проїзду профспілкових працівників до відповідних територіальних чи дорожніх комітетів профспілки.

Для передбачення у фінансових планах структурних підрозділів залізниць, підприємств залізничного транспорту, кошторисі Головного управління справами Укрзалізниці витрат на компенсацію вартості проїзду залізничним транспортом штатних профспілкових працівників за службовими потребами відповідні профспілкові організації надають їм річний плановий кошторис витрат на проїзд за службовими відрядженнями з розбивкою на квартали.

 

Для перерахування коштів на компенсацію вартості проїзду відповідний профспілковий орган листом повідомляє господарському органу відповідного рівня (структурному підрозділу залізниці, дирекції залізничних перевезень, управлінню залізниці, підприємству залізничного транспорту, Головному управлінню справами Укрзалізниці) відповідні реквізити.

Після повернення з відрядження штатний профспілковий працівник здає звіт про відрядження за місцем постійної роботи з додаванням до нього проїзного документа, оплаченого готівкою.

Профспілковий орган щомісячно звітує перед бухгалтерією відповідного підрозділу залізниці, підприємства залізничного транспорту, Головного управління справами Укрзалізниці про використання коштів, отриманих для компенсації вартості проїзду за службовими потребами штатних профспілкових працівників, шляхом надання переліку штатних працівників, які здійснювали службові поїздки за звітний період, за підписом керівника профспілки (профспілкової організації) та завірений печаткою, з додаванням копій таких документів за кожним працівником: наказу на відрядження, підстави для його видання (копія документа про виклик вищого за підпорядкуванням профспілкового органу), звіту про відрядження, проїзних документів (квитків).

Залізницями, підприємствами залізничного транспорту, Головним управлінням справами Укрзалізниці такі витрати відображаються у складі інших витрат операційної діяльності, а в податковому обліку включаються до складу витрат відповідно до абзацу «а)» підпункту 138.10.6 статті 138 Податкового кодексу України.

Виборні профспілкові працівники, які не звільнені від основної роботи, для здійснення громадських обов’язків та на підставі рішення профкому чи вказівки вищих за підпорядкуванням профспілкових органів, направляються у службові відрядження наказом керівника господарського органу, у штаті якого вони знаходяться, і відповідно, компенсація вартості такого проїзду здійснюється їм у загальновстановленому порядку.

Начальник Головного фінансово-економічного управління Т.С.Рябчун