У листі вказано, що на виконання вищезазначеного наказу ПАТ у регіональних філіях згідно із відповідними наказами створено постійно діючі комісії з попереднього відбору кандидатів на заняття вакантних посад начальника поїзда. До їх складу входять перші заступники начальників регіональних філій майже всіх діючих за штатним розписом служб і господарств. До складу постійно діючої комісії другого рівня входять керівники аналогічних департаментів ПАТ. На участь у роботі комісій на цілий робочий день відволікаються від основної роботи керівники всіх рівнів. Понад те, на відрядження кандидатів на заняття посад і супроводжуючих їх керівників служб і заступників керівників філій витрачаються значні кошти. Необхідно зауважити, що комісії двох рівнів дублюють одна одну. При цьому відповідальність за підбір та призначення працівників на посади несуть керівники виробничих підрозділів та регіональних філій, які мають відповідні довіреності правління ПАТ на прийом та звільнення працівників.


У листі звернуто увагу на постійні порушення ініціатором оголошення професійного відбору пункту 2.1 Порядку проведення професійного відбору в частині визначення потреби щодо оголошення та проведення такого відбору. Основною потребою професійного відбору є наявність вакантної посади в тому чи іншому виробничому підрозділі. В даний час організація професійного відбору проводиться без урахування наявності вакантних посад і відбору фахових кандидатів, а із застосуванням адміністративних методів та примусу до участі  у відборі діючих начальників поїздів. Як наслідок, на другому етапі, діючі начальники поїздів із суб’єктивних причин та інших міркувань такий відбір не проходять, тож постає питання їх звільнення по закінченні строку контракту. Такі дії суттєво суперечать вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р., № 170 “Про впорядкування контрактної форми трудового договору”, конвенції МОП від 22.06.1982 р., ратифікованої Верховною Радою України 16.05.1995 р. “Про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця”, а також наказу Укрзалізниці від 04.03.2014 р., № 056–Ц/од “Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору на залізничному транспорті”.


Така організація професійного відбору працівників виходить далеко за межі вимог вищевказаних нормативних актів та є ігноруванням Закону України  від 12.01.2012 р., № 4312 ” Про професійний розвиток працівників”, а також наказу Міністерства транспорту України від 16.04.1996 р., № 127, яким затверджено Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій залізничного транспорту України.    


Враховуючи вищевикладене, Рада профспілки пропонує ініціювати внесення змін у наказ ПАТ “Українська залізниця” від 07.10.2015 р., № 406-Ц/од та приведення його у відповідність до вимог відповідних нормативних актів і про вжиті заходи поінформувати Раду профспілки.