На ній були присутні заступники Міністра, керівники і представники державних адміністрацій, підпорядкованих Мінтрансзв’язку, зокрема, Генеральний директор Укрзалізниці М.Костюк, а також голови дорпрофсожів.

Обговорено нагальні проблеми транспортної галузі. В першу чергу, йшлося про питання підвищення заробітної плати, перегляду тарифів на перевезення, пільг, соціальної сфери, умов праці робітників, дотримання законів про працю, вдосконалення транспортного законодавства, недержавного пенсійного забезпечення, співпраці з керівниками держадміністрацій Міністерства у рамках соціального діалогу тощо.


Голова  профспілки залізничників і транспортних будівельників В.ТкаЧов (на знімку другий ліворуч), знайомлячи Міністра з головними проблемами залізничної галузі, особливо наполягав на необхідності підвищення заробітної плати залізничників. «Для профспілки це проблема номер один», – підкреслив профлідер.
Він докладно висвітлив й інші злободенні питання: насамперед, це – збереження у власності трудових колективів оздоровчих закладів і недопущення їх передачі у приватну власність.


Важливим є і питання збереження галузевих навчальних закладів як наукової бази залізниць, джерела формування професійних кадрів. Зокрема, В.Ткачов наголосив на тому, що залізничні навчальні заклади першого і другого рівня акредитації (технікуми), які підпорядковано Мінтрансзв’язку, треба повернути у відання Укрзалізниці. Це сприятиме, на думку лідера профспілки, покращанню рівня підготовки фахівців, удосконаленню навчального процесу, зміцненню матеріальної бази учбових закладів тощо.


В.Ткачов торкнувся і виробничих проблем, зокрема, списання фізично застарілої техніки, а також висловив сподівання щодо сприяння Міністра у переговорах Укрзалізниці з інвесторами.


Міністр К.Єфименко зазначив, що всі зауваження і пропозиції, висловлені лідерами галузевих профспілок, буде детально відпрацьовано, а також доручив своїм заступникам і керівникам держадміністрацій налагодити постійний тісний зв’язок із профспілками та проводити робочі зустрічі з метою розробки спільних заходів для розв’язання нагальних соціально-економічних проблем.


За загальною згодою Міністр визначив дату наступної зустрічі у такому ж форматі – 24 вересня п. р., під час якої обговорюватимуться підсумки виконання рішень червневої наради.


Олена РОМАНОВА, провідний фахівець відділу інформації Ради профспілки