Обговорення цього проекту відбулося в усіх трудових колективах вагонних пасажирських депо і дільниць та на засіданнях професійних секцій працівників пасажирського господарства дорожніх комітетів і Ради профспілки. Проект не знайшов підтримки у тих, хто розуміється на особливостях роботи поїзних бригад і щодня її виконує.

На адресу Ради профспілки надійшла велика кількість телеграм, листів від трудових колективів, у яких йдеться про те, що подібна реорганізація у пасажирському господарстві неприпустима. Крім обурення трудових колективів її недоцільністю і необґрунтованістю, вона нічого не дала. На думку більшості працівників, запровадження запропонованих змін неодмінно призведе до погіршення сервісу обслуговування пасажирів під час рейсу, якості пасажирських перевезень, позначиться на рівні безпеки.

Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик (випуск 66, Залізничний транспорт і метрополітен), затвердженого наказом Міністерства транспорту України за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України, посада «Начальник пасажирського поїзда» віднесена до категорії «Керівники». Це викладено у його кваліфікаційній характеристиці і у вимогах щодо освітнього рівня – вища освіта. На шляху прямування поїзда начальник пасажирського поїзда виконує посадові обов’язки керівника нижчої ланки, виступає представником залізниці при розв’язанні конфліктів та нештатних ситуацій, керує і контролює роботу поїзної бригади, оформлює всю численну поїзну документацію. Він повноправний представник Укрзалізниці на тій території, де в певний час знаходиться поїзд, у тому числі і за межами України. Від імені органів залізничного транспорту розглядає адміністративні правопорушення і має право накладати адміністративні стягнення (штрафи) згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення.

У той же час посаду «Провідник пасажирського вагона» згідно із зазначеним Довідником віднесено до категорії «Робітники», і вимоги до освітнього рівня відповідні – загальна середня освіта, професійне училище або технічна школа. На шляху прямування більшість функцій провідника визначено як обслуговування пасажирів, забезпечення та надання їм якісних послуг.

Запропоноване об’єднання цих різних за кваліфікацією і функціональними обов’язками посад в одну – «Провідник пасажирського вагона (старший)» – неможливе з огляду на те, що в усіх випадках провідник несе змінне чергування згідно з графіком роботи. Відволікання від виконання прямих обов’язків, покладених на нього, порушить правила безпеки перевезень, бо він не має права залишити своє робоче місце (вагон) і пасажирів без догляду.
Виконання обов’язків начальника поїзда у вільний від роботи час неможливе через те, що працівник повинен відпочивати від чергування, аби бути готовим виконувати свої обов’язки провідника в подальшій роботі. Додаткові функції, які буде покладено на провідника пасажирського вагона, по-перше, порушують режим праці і відпочинку, по-друге, – ряд галузевих нормативно-правових актів.

Виключення посади «Начальника пасажирського поїзда» та введення замість нього «Провідника пасажирського вагона (старшого)» призведе до негативних наслідків щодо збереження рухомого складу та знімного інвентарю, оскільки зі старшим провідником можливо укласти лише договір про індивідуальну матеріальну відповідальність, і він буде нести відповідальність лише за ввірений йому штабний вагон.

 

Враховуючи пропозиції і висновки трудових колективів, членів професійних секцій працівників пасажирського господарства Ради профспілки, дорожніх комітетів профспілки щодо проекту наказу Укрзалізниці «Про вдосконалення та оптимізацію діяльності пасажирського господарства», президія Ради профспілки постановила його не погоджувати і звернути увагу керівництва Укрзалізниці на те, що необдумані дії посадових осіб викликають негативну реакцію трудових колективів і є дестабілізуючим фактором щодо загального комплексу реформ на залізничному транспорті.  

Відділ інформації Ради профспілки