Протягом року тривала копітка робота з підрозділами ВОХР на всіх залізницях з обговорення запропонованих змін. Всі пропозиції з місць було детально проаналізовано в робочій групі Ради профспілки та Головного управління воєнізованої охорони Укрзалізниці, у результаті чого досягнуто компромісу у вирішенні спірних питань. У Раді профспілки з цього приводу відбулася нарада. Наразі підписано наказ Укрзалізниці від 23.05.2011 р., № 223-Ц, який набуде чинності з 1 липня п. р.

У наказі визначено, що всі години з моменту заступання на службу (проходження інструктажу, отримання завдання, зброї) включаються до робочого часу.
Зазнав суттєвих змін п. 4.4 Положення:

«Працівникам з роз’їзним характером роботи в пункті зміни чи обороту надається час відпочинку, якщо час прямування в дорозі складає чотири години і більше. Тривалість цього відпочинку не може перевищувати дві години в пункті зміни (обороту) і враховується в загальну тривалість робочого часу за поїздку в обидва кінці. У робочий час не враховується час відпочинку у разі здавання зброї і використанні цього часу на свій розсуд.

Працівникам, які здійснюють охорону об’єктів (двозмінними постами), працюють на пожежних поїздах (у пожежних командах), відпочинок надається після повернення з постів до відправлення на пости. Час технологічної перерви тривалістю не більше чотирьох годин, витрачений на відпочинок у спеціально обладнаному приміщенні, зараховується до робочого часу як чергування на об’єкті, тобто з коефіцієнтом 0.75».

Таким чином, із 24 год зміни до робочого часу включається 23 год.

Також визначено, що час, витрачений для повернення наряду резервом, час знаходження у вартовому приміщенні при очікуванні супроводження поїзда зараховується до робочого часу в повному обсязі замість половини, як було в попередній редакції.

З метою приведення Положення про регулювання робочого часу та часу відпочинку особового складу воєнізованої охорони до обліку робочого часу підрозділів залізничного транспорту, визначених у наказі Укрзалізниці від 10.03.1994 р., № 40-Ц, при оплаті годин, витрачених працівниками воєнізованої охорони на повернення резервом (після здачі вантажу на станції призначення та після отримання відмітки про це у маршруті варти), очікування на змінному пункті після здачі вантажу до повернення до місця постійної роботи, використовується коефіцієнт 0.67. Відповідні зміни внесено в наказ Укрзалізниці щодо умов оплати праці працівників залізничного транспорту від 24.03.2011 р., № 98-Ц, таблиця № 5 (з повним текстом наказу від 23.05.2011 р., № 223-Ц можна ознайомитись на сайті Укрзалізниці  www.uz.gov.ua). 

   

Світлана АНІСІМОВА, завідувач відділу економічної роботи,
організації праці та зарплати Ради профспілки