Пропозиції Ради профспілки, у яких наголошувалось на збереженні соціальних норм, що містяться у чинному Законі України «Про залізничний транспорт», а також розроблених та спільно узгоджених у 2013–2014 роках, було надіслано до Укрзалізниці 9 квітня п. р. Проте у запропонованому до розгляду протоколі засідання робочої групи Міністерства інфраструктури 22 квітня п. р., а також у новому законопроекті, незважаючи на попередні домовленості, відсутні позиції щодо:

1. забезпечення права працівників підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування на безплатний проїзд залізничним транспортом, в тому числі і тих, які були переведені на іншу роботу в цій галузі або в інші галузі внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, або якщо вони вийшли на пенсію по інвалідності чи за віком, та інші пільги, встановлені законодавчими актами України для працівників залізничного транспорту, колективними договорами та угодами;

2. надання працівникам залізничного транспорту загального користування, які потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткових кредитів на індивідуальне і кооперативне будівництво або придбання житла підприємствами та організаціями залізничного транспорту загального користування на термін до 20 років за рахунок відповідних власних коштів підприємства;

3. забезпечення медичним обслуговуванням у відомчих установах охорони здоров’я та права на ці пільги пенсіонерів залізничного транспорту;

4. пенсійного забезпечення та діяльності недержавного пенсійного фонду.

У листах вказано також на те, що проігноровано розділ щодо особливостей умов праці, соціально-побутового забезпечення, режиму робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов’язана з рухом поїздів, працевлаштування інвалідів (частини друга та четверта ст. 15 чинного Закону) та деяких інших пропозицій Ради профспілки з цих питань.

Крім того, у проекті нового закону знову з’явилася норма про застосування контрактної форми трудового договору для робітничих професій, хоч існувала попередня домовленість про її вилучення як однієї зі складових для масових корупційних діянь.

Соціальні норми, які містяться у чинному Законі України “Про залізничний транспорт”, наголошено у листах лідера профспілки В.Бубняка, є базою для укладання Галузевої угоди та колективних договорів і основою соціального захисту працівників залізничного транспорту України. Тож враховуючи, що робочою групою Мінінфраструктури взято курс на порушення ст. 22 Конституції України, невиконання попередніх домовленостей, досягнутих у ході соціального діалогу, у випадку подальшого ігнорування нашої позиції з питань соціального спрямування Рада профспілки залишає за собою право здійснювати заходи для забезпечення соціального захисту працівників галузі.

Відділ інформації Ради профспілки