Таке суттєве скорочення (передбачається зменшення від 7,5 до 8 % контингенту у порівнянні з минулим роком), наголошено у листі, викликає сумніви щодо його обґрунтованості з наступних причин.

Так, відповідно до зазначеного проекту зменшення загального вантажообігу до рівня 2013 року передбачається лише на 2 %. Згідно з даними статистичної звітності за І квартал п. р. експлуатаційні показники роботи залізниць виконано практично на рівні планових і тих, що були за аналогічний період минулого року.

Вже котрий рік поспіль середньооблікова чисельність працівників галузі не відповідає нормативній чисельності, що призводить до масових порушень трудового законодавства та збільшує інтенсивність праці робітників. В колійному, пасажирському господарстві, господарствах енергетики, зв’язку укомплектованість штату до нормативу становить від 70 до 75 %, а за окремими професіями – 50–60 %. Внаслідок цього за два місяці п. р. з урахуванням того, що на залізницях застосовувалися режим неповного робочого тижня та відпустки без збереження заробітної плати, в надурочний час і вихідні дні було відпрацьовано майже 470 тис. год. Водночас є факти приховування від обліку значної кількості годин понаднормової роботи, які, відповідно, не оплачуються.

Праця близько 70 % залізничників не залежить від обсягів перевезень (вони забезпечують підтримку інфраструктури в належному технічному та безпечному стані цілодобово). Крім цього, робота на значно зношеному рухомому складі, механізмах та обладнанні призводить до збільшення трудомісткості робіт і все більших людських затрат. Також слід мати на увазі, що в 2013-му чисельність працівників скоротилася на 15772 осіб.

Рада профспілки наполягає на перегляді запланованого показника скорочення чисельності працівників та рекомендує привести контингент до нормативу та обсягів роботи.

Профспілка наголошує також на тому, що не погоджується із низьким рівнем запланованого підвищення середньомісячної заробітної плати (на 8,9 %), оскільки прогноз інфляції у п. р. може добігти до 15 %, і пропонує передбачити підвищення зарплати залізничників у 2014 році на рівень не нижчий, ніж показник інфляції.

Відділ інформації Ради профспілки