«На виконання плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 591, Верховній Раді України подано на розгляд проект Закону України щодо бюджетної децентралізації «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (від 08.08.2014 р., № 4435а). Цей законопроект передбачає передачу з державної у комунальну власність закладів охорони здоров’я залізничного транспорту України.

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України розцінює можливість подібної передачі як крок до руйнації системи охорони здоров’я всієї залізничної галузі. Система галузевої медицини залізничного транспорту історично сформувалась та функціонує як невід’ємна складова частина єдиного транспортно-технологічного процесу залізничних перевезень країни. Крім цього, межі залізниць України не співпадають з розмежуванням адміністративно-територіальних одиниць, а мережа медичних закладів залізничного транспорту сформувалась за лінійним принципом обслуговування залізничників та членів їх сімей, а також приписного населення в межах залізниць. Все це ускладнить або зробить неможливим надання медичних послуг залізничникам. У зв’язку з дефіцитом бюджетів місцевих органів влади, найімовірніше за все, галузеві медичні заклади буде оптимізовано, і вони стануть для залізничників територіально недосяжними.

Варто зазначити, що галузева медицина залізничного транспорту, крім загальнодержавних функцій з надання медичних послуг населенню, виконує специфічні функції медичного забезпечення безпеки руху, зокрема забезпечує передрейсові огляди локомотивних бригад, професійний відбір та постійний контроль за станом здоров’я працівників, робота яких пов’язана з безпекою руху на залізницях. Крім цього, медичні заклади залізничного транспорту знаходяться в оперативному підпорядкуванні залізниць і безпосередньо беруть участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф та інших непередбачених ситуацій в галузі, надають невідкладну медичну допомогу пасажирам, які користуються послугами залізниць. Нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства України місцеві органи влади не несуть жодної відповідальності за безпеку перевезень. Таким чином, передача медичних закладів залізниць у комунальну власність негативно вплине на забезпечення безпеки руху і може призвести до хаосу та непередбачених наслідків.

Водночас залізничний транспорт є джерелом підвищеної небезпеки, й особлива увага має приділятися саме забезпеченню безпеки руху та мінімізації можливих ризиків та негативних наслідків.

Залізничники вже мають негативний досвід передачі закладів культури, спорту, дошкільних дитячих закладів до комунальної власності, і, як правило, більшість переданих об’єктів використовуються не за призначенням або взагалі ліквідовано. Профспілка вважає, що руйнація існуючої системи медичного обслуговування працівників залізничного транспорту, яка діє понад століття і позитивно себе зарекомендувала, знизить рівень медичного обслуговування працівників та пенсіонерів незалежно від відомчої належності, призведе до масових невдоволень владою серед населення, особливо в теперішній неспокійний час. Не менш важливим є і соціальний аспект: при передачі відомчих медичних закладів у комунальну власність медичний персонал буде позбавлений певних соціальних гарантій за Галузевою угодою, яка діє на залізничному транспорті і частково поширюється на них. Це неодмінно призведе до підвищення соціальної напруги й хвилі обурення як у трудових колективах залізниць, так і серед персоналу галузевих медичних закладів залізничного транспорту.

Варто також зазначити, що передача закладів охорони здоров’я залізничного транспорту у комунальну власність жодним чином не узгоджувалася з трудовими колективами та відповідними профспілковими органами, що є порушенням чинної Галузевої угоди між Міністерством інфраструктури України та Радою профспілки залізничників і транспортних будівельників України. Крім того, такі дії не узгоджуються з нормами чинних нормативних актів.

Профспілка в цілому позитивно ставиться до децентралізації влади та бюджету, але не сприймає децентралізацію заради самої децентралізації, коли порушується вертикаль управління залізничним транспортом і відомчою медициною.

З огляду на те, що залізничний транспорт є стратегічною галуззю, яка забезпечує національну безпеку України у сфері перевезень, а її діяльність пов’язана з високим ризиком матеріальних, моральних та людських збитків, профспілка вважає за необхідне зважено підійти до вирішення цього питання та не приймати необґрунтованих рішень щодо передачі медичних закладів залізничного транспорту з державної у комунальну власність.

З повагою   В.ТКАЧОВ,
Голова Федерації профспілок транспортників України, Голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України»