Позитивні результати дає робота правової інспекції праці Ради профспілки. Так, за дев’ять місяців 2014 року було перевірено 428 підприємств, установ і організацій залізничного транспорту і транспортного будівництва. На усунення виявлених порушень внесено 380 подань. При цьому поновлено на роботі 5 незаконно звільнених працівників, скасовано або приведено у відповідність до чинного законодавства 166 наказів соціально-економічного спрямування, у зв’язку з чим з 419 працівників знято безпідставно накладені стягнення у вигляді догани тощо. Захищено трудові права понад 20 тис. спілчан, у тому числі у 8 випадках – у судовому порядку.


Удосконалюється система інформаційно-правового забезпечення спілчан: опубліковано 117 різноманітних матеріалів, у тому числі критичного характеру. Проведено 144 «Дні трудового права» майже в усіх регіонах України.


Доведено до логічного завершення багаторічну роботу щодо приведення контрактів працівників залізничного транспорту, задіяних у сфері пасажирських перевезень, до норм чинного законодавства України та вимог конвенції Міжнародної організації праці.


Важливу роботу проведено щодо недопущення масових скорочень працівників та збереження кадрового потенціалу галузі. Проте непоодинокі факти свідчать про порушення окремими роботодавцями трудового законодавства, умов Галузевої угоди та колдоговорів.


Залишається високим рівень порушення норм, які регулюють питання оплати праці, організації робочого часу і часу відпочинку, трудового законодавства при притягненні працівників до дисциплінарної відповідальності, дотримання Закону України «Про відпустки».


Мають місце випадки належним чином не облікованих і не оплачених надурочних годин роботи, особливо в підрозділах, підпорядкованих дирекціям залізничних перевезень, службам електрифікації та електропостачання. Факти укриття надурочних годин встановлено в структурних підрозділах Рівненської, Івано-Франківської, Київської дирекцій, дистанціях електропостачання Нижньодніпровськ–Вузол і Конотоп. Факти укриття від обліку робочого часу, відпрацьованого в межах місячної норми, виявлено на станції Рівне, в дистанції електропостачання Основа та деяких інших підрозділах залізниць.


Прикро, що деякі керівники свідомо ігнорують окремі норми Галузевої угоди і колдоговорів, зокрема в службі колійного господарства Південно-Західної залізниці та службі електропостачання Придніпровської.


У дистанціях електропостачання Нижньодніпровськ–Вузол та Конотоп з початку року припинили облік часу доїзду до місця роботи та у зворотному напрямку і, відповідно, їх оплату в порушення пункту 2.1 наказу Укрзалізниці № 40–Ц. А в Рівненській та Івано-Франківській дистанціях електропостачання це питання не вирішено (!) ще з часу внесення змін і доповнень у вищеназваний наказ Укрзалізниці.


Мають місце порушення умов Галузевої угоди і колдоговорів і в інших службах та господарствах.


Так, у Козятинському, Шепетівському вагонних депо, Фастівській, Козятинській, Шепетівській дистанціях сигналізації та зв’язку, Фастівській, Козятинській, Дарницькій дистанціях колії, Шепетівській і Козятинській колійних машинних станціях, незважаючи на вимоги Козятинського територіального комітету та правових інспекторів праці Ради профспілки на Південно-Західній залізниці, 3416 працівникам безпідставно не було своєчасно виплачено кошти за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, преміальних нарахувань, матеріальної допомоги на оздоровлення, приробітку працівникам, що працюють на умовах колективного підряду, та інших…

У низці підрозділів, зокрема, в Конотопській, Рівненській та Івано-Франківській дистанціях електропостачання, не виконуються висновки атестацій та карт умов праці, внаслідок чого працівникам належним чином не обліковується та не оплачується робота у важких і шкідливих умовах.


У Київській дирекції залізничних перевезень технічне навчання, яке проводиться в неробочий час, з початку року не оплачується. Не виконується і наказ Укрзалізниці від 4.03.2014 р., № 056-Ц/од, яким затверджено Положення про порядок укладання контрактів з працівниками залізничного транспорту, що здійснюють обслуговування пасажирів.


На деяких залізницях чергових по проміжних станціях, як правило, п’ятого класу, без дотримання вимог трудового законодавства і Положення про порядок та умови організації чергування працівників залізничного транспорту на об’єкті та вдома, затвердженого наказом Укрзалізниці від 17.05.2002 р., № 255-Ц, переведено в добовий режим чергування на об’єкті. До уваги не взято, що через станцію слідує від 25 до 30 пар поїздів за добу. Санітарно-побутові умови для добового чергування, як вимагає наказ № 255-Ц, не створено. Вся робота чергового по станції, в тому числі і безпосереднє виконання своїх посадових обов’язків, обліковується з коефіцієнтом 0,75. Так, при відпрацюванні за місяць 200 годин, оплату проводять за 150. Наведені факти мають місце в Івано-Франківській, Запорізькій та інших дирекціях.


Незважаючи на високий відсоток фізичного і морального зносу основних засобів, їх високу трудоємність обслуговування, роботодавці застосовують виключно адміністративні методи економії фінансових ресурсів, а зміна істотних умов праці, викликана падінням обсягів перевезень, здійснюється без належного економічного аналізу та прогнозування. Вивчення на місцях стану організації виконання розпорядження Укрзалізниці від 18.08.2014 р., № Ц-1/785 щодо оптимального використання трудових ресурсів на обсяги виконуваних робіт (розрахунки нормативної чисельності) засвідчило відсутність у підрозділах матеріалів для розрахунку чисельності окремих категорій працівників на основі відповідних норм праці з урахуванням специфіки технології роботи залізничного транспорту.


Не виконуються розпорядження Укрзалізниці від 30.01.2013 р., № ЦЗЕ-11/198 та від 11.01.2013 р., № ЦЮ-17/5 щодо запобігання порушень трудового законодавства та призначення відповідальних за цей напрямок роботи. Моніторинг проблемних питань на місцях не здійснюється, відповідні заходи до порушників не вживаються.


Необхідно також відзначити невтішну тенденцію ліберального ставлення значної кількості профорганів до негативних процесів правозахисної діяльності. При цьому заслуговує на увагу порядок підготовки та рівень реалізації рішень президій Конотопського, Козятинського, Жмеринського, Дніпропетровського, Харківського територіальних комітетів профспілки.


У багатьох випадках у розпорядженнях профкомів відсутні матеріали рішень президії Ради профспілки.

З  постанови  Ради  профспілки


Звернути увагу керівництва Укрзалізниці, начальників департаментів Укрзалізниці, залізниць та їх структурних підрозділів на порушення законодавства про працю та вимагати від них неухильного його дотримання, а саме:
–  достовірного обліку робочого часу;
–  порядку залучення працівників до надурочних годин роботи та відповідної оплати праці за виконану роботу;
–  дотримання норм Галузевої угоди і колективних договорів;
–  проведення відповідного рівня економічного аналізу та прогнозування при розрахунках нормативної чисельності працівників на обсяги роботи;
–  застосування норм чинного законодавства при притягненні працівників до дисциплінарної відповідальності.


Рекомендувати начальникам департаментів Укрзалізниці, керівникам залізниць, дорожнім, територіальним і об’єднаним комітетам профспілки за підсумками 2014 року в термін до 15 квітня наступного року за підпорядкуванням проаналізувати в підрозділах:
–  причини порушень чинного законодавства про працю, в тому числі невиконання розпорядження Укрзалізниці від 30.01.2013 р., № ЦЗЕ-11/198 та розпорядження Головного юридичного управління Укрзалізниці від 11.01.2013 р., № ЦЮ-17/5;
–  організацію статистичної звітності щодо використання робочого часу;
–  дотримання умов Галузевої угоди з виконання на всіх виробничих рівнях пункту 2.1 наказу Укрзалізниці від 10.03.1994 р., № 40-Ц;
–  дотримання законодавства при притягненні працівників до дисциплінарної відповідальності;
–  причини, що ускладнюють розрахунки нормативної чисельності працівників на обсяги робіт;
–  проаналізувати і виконати протокол засідання робочої комісії представників Укрзалізниці та Ради профспілки від 15.01.2013 р. щодо розгляду вимог профспілки залізничників і транспортних будівельників України.


Дорожнім, територіальним, об’єднаним та первинним профорганізаціям:
–  продовжити громадський контроль за дотриманням норм трудового законодавства, приділивши особливу увагу профілактиці його порушень;
–  щоквартально розглядати на засіданнях питання, пов’язані з дотриманням трудового законодавства, систематично заслуховувати звіти керівників підприємств (підрозділів) про виконання норм трудового законодавства;
–  дорожнім комітетам профспілки протягом 2014–2015 років підготувати та провести цикл семінарських занять з усього спектру трудового права із залученням фахівців Ради профспілки, Укрзалізниці, залізниць з метою підвищення рівня правової підготовки голів профкомів первинок;
–  дорожнім, територіальним та об’єднаним комітетам профспілки внести в плани роботи на 2015 рік питання надання правової допомоги первинним профорганізаціям і започаткувати розгляд цих питань на виїзних засіданнях виборних органів.
Рекомендувати керівництву залізниць притягнути до відповідальності керівників структурних підрозділів, які ухиляються від виконання подань правової та технічної інспекцій праці Ради профспілки на усунення порушень законодавства про працю.
– Хід виконання даної постанови розглянути на засіданні президії Ради профспілки в другому півріччі 2015 року.