Федерація професійних спілок України

Голові політичної партії “Блок Петра Порошенка”Луценку Ю.В.
    
Голові політради партії «Народний фронт» Яценюку А.П.

Голові політичної партії Об’єднання “Самопоміч” Садовому А.І.

Голові політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Тимошенко Ю.В.

Голові Радикальної партії Ляшку О.В.

Десять мільйонів членів профспілок як громадяни і виборці очікують, що новообраний Парламент надасть динамізму змінам життя людини в Україні на краще.
Вітаючи Вашу партію з підтримкою вагомої частини українського народу, водночас висловлюємо сподівання, що при формуванні владної коаліції та подальшій парламентській роботі питання праці, долі трудової людини, її місце у суспільному житті, реалізації трудових і соціальних гарантій будуть пріоритетними.
Трудящі, які своєю працею створюють валовий внутрішній продукт, наповнюють податками бюджет держави, утримують всі органи влади, в тому числі парламент, очікують від нової влади цілеспрямованих послідовних кроків, що  забезпечуватимуть конституційні права на працю, заробітну плату, достойний життєвий рівень, охорону здоров’я, житло тощо.
Мільйони працівників категорично не сприймають проголошені в проектах коаліційних угод наміри щодо ослаблення заради комфортного ведення бізнесу захисної ролі трудового законодавства, зокрема, надання права роботодавцю звільняти людину з роботи на свій розсуд, або передавати її іншому роботодавцеві «в оренду», немов бездуховну річ – верстат чи трактор.
Зрозуміло, що організація роботи оновленої влади, визначення цілей, завдань нової соціальної політики, шляхів її досягнення, потребують тісного діалогу з суспільством, щоб отримати його довіру і підтримку.

Акцентуємо, що спеціальним законодавством України визначено систему органів для такого діалогу, зокрема на всеукраїнському рівні діє Національна тристороння соціально-економічна рада.
Профспілки виступають за суспільно прийнятні методи реалізації угоди про Асоціації з Євросоюзом і тому ініціюють проведення переговорів з укладення Генеральної угоди між бізнесом, владою та профспілками, яка має слугувати ефективним механізмом регулювання соціально-економічної політики та трудових відносин на 2015-17 роки.
До відкритої розмови і знаходження рішень гострих проблем в сфері праці та соціального захисту проявляють готовність усі шість національних репрезентативних профспілкових об’єднання, які представляють трудові і соціально-економічні інтереси майже 10 мільйонів громадян України, в тому числі Ваших виборців.
Як перший крок пропонуємо передбачити в коаліційній угоді та подальшій діяльності вирішення  питань щодо:
– розвитку конкурентної економіки на основі сучасних робочих місць з гідними умовами праці,  подолання бідності і безробіття, передусім – серед молоді, розширення застосування легальної зайнятості на основі національної програми збереження та створення нових робочих місць на 2015-2020 роки;
– проведення реформи оплати праці як економічного та соціального рушія підвищення якості та продуктивності праці, поетапного приведення основних соціальних гарантій  до рівня європейських країн в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС;
– формування сучасного трудового законодавства на основі норм Міжнародної організації праці та кращих практик Європейського союзу для розвитку трудового потенціалу України та його ефективної зайнятості;
– розвитку систем соціального страхування на випадок хвороби, травматизму, безробіття та настання пенсійного віку, а також запровадження нового виду – медичного соціального страхування на основі самоврядності та демократичності управління страховими фондами представниками застрахованих осіб і страхувальників і забезпечення державного нагляду у цій сфері;
– проведення реформи судової системи і створення у її складі, за прикладом європейських країн, трудових судів як ефективного механізму вирішення індивідуальних трудових спорів, забезпечення прав громадян і мінімізації конфліктів в сфері праці.
Зазначаємо, що з цих питань профспілки мають виважені пропозиції і з більшості готові надати проекти відповідних законів (додаток).
Пропонуємо провести ближчим часом консультативну зустріч представників профспілок і Вашої політичної сили для обговорення можливої співпраці з зазначених питань.

Будемо вдячні за повідомлення про прийняті Вами рішення.

Голова Спільного представницького органу об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України   Г.В. Осовий