За висновками аудитора, фінансова звітність Фонду відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПНПФ станом на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати і грошові потоки відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Фактів викривлення інформації про річні звітні дані на виявлено.

Фінансова звітність, показники діяльності розміщуються на сторінці ПНПФ «Магістраль» на сайті Адміністратора Фонду.

Крім цього, 4 квітня п. р. президією Ради профспілки, яка є уповноваженим органом засновника Фонду, затверджено зміни до Статуту Фонду шляхом викладення його в новій редакції. Після погодження змін Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та їх реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», Статут у новій редакції буде розміщено на сайті профспілки.