Перевірку проведено ТОВ «ПКФ Україна» – аудиторською фірмою, яка має право на провадження аудиторської діяльності і займається виключно наданням таких послуг згідно із законодавством.


За її висновками фінансова звітність Фонду відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Пенсійного фонду станом на 31 грудня 2018 року, його фінансові результати і грошові потоки відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фактів викривлення інформації про річні звітні дані на виявлено.


Фінансова звітність, показники діяльності Фонду розміщено на сторінці Фонду на сайті Адміністратора Фонду:


Аудитором не виявлено фактів недотримання Фондом вимог законодавства щодо структури інвестиційного портфеля та про наявність ознак фіктивності інвестицій.


Під час аудиту не виявлено подій, які свідчили б про конфлікт інтересів.