Обговорено підсумки роботи правової та технічної інспекцій праці Ради профспілки у 2011 році. Прийнято відповідні постанови.

Затверджено заходи щодо виконання критичних зауважень і пропозицій делегатів і учасників VІ з’їзду профспілки, що відбувся 15 грудня 2011 року.

Президія ухвалила Положення про огляд-конкурс на кращу профспілкову організацію щодо роботи з молоддю.

Обговорено питання про оснащення профорганів усіх рівнів комп’ютерною технікою та забезпечення доступом до електронних засобів зв’язку тощо.

Присутніх поінформовано про наказ Генерального директора Укрзалізниці В.Козака від 15.02.2012 р., № 50-Ц «Про затвердження Порядку компенсації вартості проїзду залізничним транспортом штатних профспілкових працівників залізничного транспорту за службовими потребами…».

Багато уваги приділено розгляду заходів Укрзалізниці з реформування галузі. Перед учасниками засідання з презентацією планів Укрзалізниці щодо цього питання та вичерпними коментарями, що мають бути на цей час, виступив в. о. начальника Головного управління реформування та корпоративного розвитку Укрзалізниці А.Буковський. Він, зокрема, акцентував увагу на тому, що наша профспілка завжди послідовно, принципово та наполегливо відстоювала інтереси працівників (йдеться про збереження соціальної сфери тощо).

 

ДО ТЕМИ

До Ради профспілки надійшов лист за підписом першого заступника Міністра інфраструктури К.Єфименка щодо розгляду Звернення делегатів VI з‘їзду профспілки «Про реформування залізничного транспорту». Мінінфраструктури, наголошується у листі, відкрите для конструктивного і партнерського діалогу з профспілкою: «З метою врахування інтересів працівників галузі, забезпечення їхніх соціальних гарантій представники профспілкових організацій включені до складу робочої групи з реформування залізничного транспорту. Також Мінінфраструктури забезпечує і надалі забезпечуватиме участь представників профспілок галузі в нарадах, круглих столах та інших заходах з обговорення шляхів та заходів з реформування залізничного транспорту».

 

 

 І Н Ф О Р М А Ц І Я
про участь Ради профспілки у питаннях реформування галузі,
підготовки її до акціонування у 2007-2011 роках

 

2007 рік

 

1. У січні Рада профспілки направила Укрзалізниці пропозиції до «Основних положень до законопроекту про особливості управління і розпорядження майном залізничного транспорту загального користування, створення і функціонування Державної акціонерної компанії «Укрзалізниця» та внесення змін до деяких законів України».
2. У лютому Рада профспілки отримала відповідь від Мінтрансзв’язку на Заяву делегатів V з’їзду профспілки з приводу реформування залізничного транспорту.
3. Протягом березня Радою профспілки опрацьовано і направлено пропозиції до законопроектів:
– «Про залізничний транспорт»;
– «Про особливості управління і розпорядження майном залізничного транспорту загального користування».
4. 19 червня керівництву Укрзалізниці надіслано пропозиції і зауваження Ради профспілки до проекту Державної програми реформування залізничного транспорту.
5. 29 червня на сторінках «Вісника профспілки» Рада профспілки почала обговорення важливої теми «Реформування заробітної плати – необхідна складова реформування галузі».
6. 10 вересня Радою профспілки направлено Мінтрансзв’язку пропозиції та зауваження до проектів законів:
– «Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт»;
– «Про особливості реформування залізничного транспорту загального користування».
7. 6–8 листопада перший заступник Голови профспілки Сінчак М.Г. і завідувач відділу організаційної і кадрової роботи Гнатюк О.Г. вивчали досвід роботи Роспрофжела в умовах створення ВАТ «Російські залізниці».
8. 15–16 листопада Голова профспілки Ткачов В.М. і Голови дорпрофсожів взяли участь у ІІІ Конгресі Міжнародної конфедерації профспілок залізничників і транспортних будівельників, на якому обговорювалась діяльність профспілок в умовах реформ залізничного транспорту.
9. 20–22 листопада питання підготовки роботи профспілки в умовах реформування галузі було розглянуто на засіданні комісії Ради профспілки з питань організаційної та інформаційної роботи під головуванням першого заступника Голови профспілки Сінчака М.Г.


2008 рік


10. 10 січня Голова профспілки Ткачов В.М. провів нараду з Головами дорожніх профорганізацій, на якій розглядалось питання підготовки структури профспілки до роботи в умовах реформування галузі.
11. 17 січня Голова профспілки Ткачов В.М. під час зустрічі з Міністром Мінтрансзв’язку Вінським Й.В. поставив питання щодо реформування галузі.
12. 2–3 квітня Рада профспілки провела семінар з Головами дорпрофсожів і теркомів, на якому виступив Голова Роспрофжела Никифоров М.О., який, серед іншого, поінформував про реформування залізниць в Росії. Перший заступник Голови профспілки Сінчак М.Г. виступив із повідомленням з питань структури профспілки.
13. 2 квітня під час зустрічі Прем’єр-міністра України Тимошенко Ю.В. з лідерами профспілок транспортників Голова профспілки Ткачов В.М. у виступі зупинився на проблемах, які виникли у зв’язку з виданням Мінтрансзв’язку наказу від 18.04.2008 р., № 463, яким УЗ позбавлено повноважень управління рядом підприємств. Лідер профспілки запропонував терміново розглянути ситуацію щодо визначення стратегії розвитку та діяльності залізничного транспорту, не допустити приватизації кар’єроуправлінь.
14. У травні на 33-му засіданні Ради МКПЗ за участі делегації від галузевої профспілки розглянуто аналіз реструктуризації залізниць СНД і Балтії.
15. 26 травня відбулась зустріч Міністра транспорту та зв’язку Вінського Й.В. із заступниками Голови профспілки Сінчаком М.Г. і Леськом В.С. та Головами дорожніх профорганізацій, на якій обговорено перспективи реформування залізничного транспорту.
16. 13 червня перший заступник Голови профспілки Сінчак М.Г. взяв участь у нараді робочої групи Мінтрансзв’язку щодо проекту Державної програми реформування на залізничному транспорті.
17. 9–13 червня в Одесі Рада профспілки провела семінар на тему «Розвиток стратегічного партнерства протягом процесу реструктуризації у залізничному транспорті України».
18. Наприкінці червня Голова ФПТУ, Голова профспілки Ткачов В.М. надіслав листа Прем’єр-міністру України Тимошенко Ю.В. з приводу структурної реформи залізничного транспорту, запропонував переглянути проект Державної програми реформування галузі і взяти до уваги пропозиції профспілки щодо соціального захисту працівників.
19. 22 липня Голова ФПТУ, Голова профспілки Ткачов В.М. взяв участь у круглому столі Мінтрансзв’язку на тему «Реформування залізничного транспорту України – питання виживання галузі», а 25 липня – у засіданні колегії Міністерства і виступив на цих заходах проти проекту реформи.
20. Наприкінці липня Рада профспілки оприлюднила Позицію профспілки з питань реформування залізничної галузі, документ направлено до керівництва Мінтрансзв’язку, Укрзалізниці, ЗМІ.
21. На початку серпня Рада профспілки направила листа Прем’єр-міністру України, в якому висловила незгоду з доопрацьованим проектом Державної програми реформування залізничного транспорту.
22. 15 серпня перший заступник Голови профспілки Сінчак М.Г. взяв участь у засіданні робочої групи УЗ з опрацювання законопроекту «Про залізничний транспорт України».
23. 29 серпня керівники профспілки взяли участь у нараді Мінтрансзв’язку з питання підпорядкування акціонерних товариств в управління УЗ.
24. 18 листопада перший заступник Голови профспілки Сінчак М.Г. взяв участь у нараді Мінтрансзв’язку, на якій наголосив, що дію наказів Мінтрансзв’язку щодо підпорядкування міністерству окремих підприємств залізничного транспорту не призупинено.

 

2009 рік

 

25. 28 січня і 4 лютого завідувач відділу економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки Анісімова С.В. взяла участь у засіданні робочої групи Укрзалізниці з аналізу та узагальнення пропозицій з реформування галузі і подолання негативного впливу кризових явищ.
26. 13 березня за результатами наради Прем’єр-міністра України Тимошенко Ю.В., що відбулася 24 лютого 2009 року, керівником Уряду надано доручення міністерствам опрацювати ряд питань, зокрема питання реформування залізничного транспорту за участю представників профспілок і за результатами прийняти узгоджене рішення.
27. 23–26 березня у Львові проведено міжнародний семінар на тему: «Розвиток співробітництва у сфері молодіжного та стратегічного партнерства у процесі реструктуризації у залізничному секторі України».
28. 8 квітня Голова профспілки Ткачов В.М. і перший заступник Голови Сінчак М.Г., голови дорожніх профорганізацій взяли участь у нараді Укрзалізниці щодо опрацювання питання реформування залізничного транспорту та прийняття узгоджених рішень. На знак протесту представники профспілки залишили зал засідань.
29. 15 квітня Голова профспілки Ткачов В.М. взяв участь і виступив на нараді під головуванням Прем’єр-міністра Тимошенко Ю.В. з питань реформування галузі.
30. 21 квітня Голова профспілки Ткачов В.М. під час зустрічі з Головою Верховної Ради України Литвином В.М. обговорив ситуацію на залізничному транспорті, зокрема з питань його реформування.
31. Наприкінці квітня Рада профспілки розглянула і направила пропозиції і зауваження до проекту Закону України «Про особливості реформування залізничного транспорту загального користування».
32. 13 і 19 травня перший заступник Голови профспілки Сінчак М.Г. взяв участь у засіданнях міжвідомчої робочої групи Мінтрансзв’язку з питань реформування залізничного транспорту.
33. 28 травня перший заступник Голови профспілки Сінчак М.Г. на засіданні міжвідомчої робочої групи Мінтрансзв’язку виступив проти моделі реформування залізничного транспорту, яка передбачає створення єдиного суб’єкта господарювання у формі Державного підприємства.
34. 17 червня на розширеному засіданні президії Ради профспілки за участю голів територіальних організацій прийнято Заяву Ради профспілки щодо реформування залізничного транспорту.
35. У липні на адресу Голови профспілки Ткачова В.М. надійшов лист від Голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та зв’язку Козака В.В. щодо законопроекту «Про особливості реформування залізничного транспорту», підготовленого Радою профспілки.
36. У серпні на звернення Ради профспілки до Президента України Ющенка В.А. надійшла офіційна відповідь стосовно шляхів реформування залізничного транспорту, і це питання 26.06.2009 р. стало предметом розгляду на засіданні РНБОУ.
37. 19 серпня на засіданні Уряду було скасовано наказ Мінтрансзв’язку від 18.04.2008 р., № 463 «Про внесення змін до переліків підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Мінтрансзв’язку». Це рішення було прийнято після неодноразових наполягань Ради профспілки.
38. 15 вересня Голова ФПТУ, Голова профспілки Ткачов В.М. взяв участь у нараді в Мінтрансзв’язку, на якій розглядалось, зокрема, питання реформування залізничного транспорту.
39. З 24 по 28 вересня в Одесі відбулася V міжнародна регіональна конференція профспілок транспортників країн СНД і Балтії за участі голів дорожніх і територіальних профорганізацій, під час якої також було розглянуто питання удосконалення соціальної взаємодії і соціальної політики в умовах реформування транспортних галузей.
40. 20 жовтня Мінтрансзв’язку, Укрзалізниця, профспілки галузі, науковці, фахівці досягли консенсусу в питанні реформування залізничного транспорту. За основу взято проект реформування, розроблений Укрзалізницею та схвалений Радою профспілки.


2010 рік


41. 11–13 травня Голова профспілки Ткачов В.М., фахівці Ради профспілки, правові інспектори праці взяли участь у семінарі-тренінгу на тему: «Напрацювання форм і методів протидії негативним соціальним наслідкам корпоратизації підприємств».
42. 11 червня «Вісник профспілки» опублікував витяг із Програми економічних реформ України на 2010–2014 роки, зокрема у частині, що стосується залізничного транспорту.
43. 13 серпня перший заступник Голови профспілки Сінчак М.Г. і завідувач відділу економічної роботи, організації праці і заробітної плати Ради профспілки Анісімова С.В. взяли участь у нараді Укрзалізниці з розгляду питання оптимізації структури управління.
44. 1–2 листопада заступник Голови профспілки Лесько В.С. взяв участь у міжнародному семінарі на тему «Вплив процесів реформування залізниць на соціальну політику, діяльність профспілок, їх структуру і можливості захисту інтересів залізничників».

 

2011 рік


45. 17 лютого президія Ради профспілки не погодила проект наказу Укрзалізниці «Про вдосконалення та оптимізацію діяльності пасажирського господарства».
46. 18 квітня перший заступник Голови профспілки Сінчак М.Г. взяв участь у нараді Укрзалізниці з питань реформування соціальної сфери залізничного транспорту.
47. 24 травня на засіданні президії Ради профспілки обговорено питання: перспективи галузевої медицини в умовах реформування галузі; позиція профспілки щодо майбутнього оздоровчих закладів, які є власністю трудових колективів.
48. 9 червня перший заступник Голови профспілки Сінчак М.Г. взяв участь у засіданні центральної комісії з реформування залізничного транспорту. Обговорено питання щодо внесення змін до Державної цільової програми реформування залізничного транспорту, а також розглянуто законопроект «Про особливості створення державного акціонерного товариства залізничного транспорту».
49. 22, 26, 29 і 30 серпня під час проведення засідань професійних секцій Ради профспілки Голова профспілки Ткачов В.М. акцентував увагу на питаннях реформування галузі. Представники головних управлінь Укрзалізниці надали інформацію щодо реформування відповідних господарств.
50. 8 листопада під час проведення семінару для вперше обраних голів профорганізацій Голова профспілки Ткачов В.М. акцентував увагу присутніх на реформуванні галузі.
51. 8 грудня заступник Голови профспілки Лесько В.С. взяв участь у засіданні Центральної комісії з реформування залізничного транспорту України.
52. 15 грудня VІ з’їзд профспілки прийняв Звернення до Кабінету Міністрів України, Мінінфраструктури і Укрзалізниці «Про реформування залізничного транспорту».