«У зв’язку з виданням наказу Укрзалізниці від 14.07.2014 р., № 389-Ц/од «Про заходи щодо реорганізації Укрзалізниці, підприємств та установ залізничного транспорту загального користування» до Ради профспілки надходять звернення щодо п. 3.7 наказу, яким передбачається «забезпечити працевлаштування працівників Укрзалізниці та підприємств до Товариства відповідно до законодавства України».

Законодавством України, а саме – Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП) та Законом України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» (далі – Закон), врегульовано порядок працевлаштування працівників при реорганізації підприємств. Звільнення працівників при цьому не допускається.

Так, ч. 3 ст. 36 КЗпП передбачено, що в разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації дія трудового договору працівника продовжується.

У частині другій ст. 7 Закону встановлено, що «трудові відносини працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств залізничного транспорту продовжуються з Товариством».

У цьому разі накази (розпорядження, постанови) про продовження трудових відносин не видаються. Працівники не повинні писати заяву про звільнення, переведення тощо. Працевлаштування працівників на новому місці оформлюється шляхом внесення у трудові книжки відповідних записів.

Міністерство соціальної політики України листом від 10.05.2012 р., № 75/06/186-12 роз’яснює, що «до трудових книжок працівників слід внести запис про реорганізацію за аналогією з перейменуванням підприємства (п. 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р., № 58, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.08.1993 р. за № 110) «Підприємство таке-то з такого-то числа реорганізоване шляхом злиття таких-то підприємств», а у графі 4 проставляється підстава реорганізації – наказ (розпорядження), його дата і номер».