У листі наголошено, що упродовж більш як 20 років залізничний транспорт працює без державної підтримки. За час існування українських залізниць без виконання залишається норма ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт», в якій визначено, що будівництво і реконструкція магістральних залізничних ліній, об’єктів мобілізаційного призначення, придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого слідування та місцевого сполучення здійснюються у встановленому порядку за рахунок коштів Державного бюджету України в межах лімітів державних капітальних вкладень. За цей період капіталовкладення в оновлення основних засобів відбувались виключно за рахунок власних та кредитних ресурсів залізниць, але ці суми, на жаль, не дозволяють забезпечити нормальне відтворення основних засобів, особливо їх активної частини – рухомого складу.

Враховуючи сучасні норми європейського законодавства, у процесі реформування необхідно здійснити організаційну, технічну і технологічну модернізацію залізничного транспорту, але на сьогодні технічний ресурс залізниць практично вичерпано. Так, тепловози, які експлуатуються на залізницях України, зношені на 100 %. А у 2015 році показник зносу електровозів становитиме 90,5 %, хоча протягом останніх

п’яти років за кредитні кошти було придбано 34 нових електровози. За рахунок тих же кредитних коштів було придбано 640 одиниць вантажних вагонів.
Як наслідок, непосильним тягарем на плечі залізничників лягли кредитні зобов’язання, отримані в попередні роки. Загальна сума кредитного боргу становить 37,6 млрд грн., з них близько 15 млрд грн. складає курсова різниця.

Оскільки Укрзалізниця з вересня п. р. стане акціонерним товариством, було б доцільно Кабінету Міністрів України перейняти позитивний досвід європейських країн та сплатити кредитні борги Укрзалізниці за ті роки, коли вона сама фактично виконувала функції держави.

Відділ інформації Ради профспілки