Для забезпечення соціально-економічного захисту більшості працівників залізничного транспорту Укрзалізницею за погодженням з профспілкою наказом від 06.07.2015 р., № 222-Ц було внесено зміни до Положення про виплату винагороди за підсумками роботи за рік, якими визначено, що виплата винагороди провадиться за умови забезпечення виконання обсягу роботи (перевезень, товарної продукції, реалізації та ін.) за рік і за наявності чистого прибутку.


Проте прийняття такого рішення не надало можливості ряду трудових колективів, які забезпечили виконання окремих умов, передбачених цим Положенням, отримати винагороду.


Зокрема, таке підприємство, як ДП «Український центр механізації колійних робіт» допустило збиток, що склався не з вини трудового колективу, а з об’єктивних зовнішньоекономічних чинників (девальвація національної валюти, зростання витрат по лізингу), на що вони жодним чином не могли вплинути. В той же час трудовий колектив сумлінно працював та забезпечив виконання окремих важливих показників: чистого доходу, плану з робіт, рентабельності тощо.


Потребує також особливого розгляду і питання щодо Донецької залізниці. Зниження обсягів роботи і, відповідно, від’ємний фінансовий результат за 2014 рік сталися у зв’язку із подіями на сході країни, зокрема проведенням бойових дій. У той же час трудові колективи залізниці працювали і працюють у надскладних умовах, забезпечуючи відновлення і роботу зруйнованої інфраструктури та рух поїздів.


Окремі підприємства, підпорядковані Укрзалізниці, отримали чистий збиток за результатами роботи за 2014 рік у зв’язку із недостатнім обсягом замовлень на роботи та послуги від Укрзалізниці, яка є основним замовником, тобто з незалежних від підприємств та організацій причин.


Таким чином, окремі трудові колективи позбавлені можливості отримувати винагороду за підсумками роботи за рік з незалежних від них причин, що призводить до соціальної напруги.


З метою збереження кадрового потенціалу і запобігання підвищенню соціальної напруги в трудових колективах Рада профспілки запропонувала Укрзалізниці прийняти рішення щодо виплати винагороди за підсумками роботи за рік на проблемних підприємствах у зменшеному розмірі або прийняти окреме рішення щодо матеріального заохочення працівників зазначених підприємств за сумлінну працю в 2014 році у вигляді матеріальної допомоги.


На нашу думку, таке рішення спонукатиме працівників до подальшої продуктивної праці задля досягнення кращих показників у роботі, зазначено у листі.


Відділ інформації Ради профспілки